Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Potrzebne dobre AC? Sprawdź sumę ubezpieczenia!

samochód komunikacja AC

Każdy kierowca chce mieć dobre i możliwie najtańsze AutoCasco. Przed zawarciem polisy warto więc sprawdzić zakres ubezpieczenia AC, a w szczególności jego sumę ubezpieczenia, od której zależy potencjalna wysokość odszkodowania.

Suma ubezpieczeniowa AC - jak się ją wylicza?

Suma ubezpieczenia to oszacowania wartość pojazdu, obliczana w dniu zawarcia polisy, mająca decydujący wpływ na wysokość wypłaty odszkodowania, w przypadku wystąpienia szkody.

Współcześnie jest ona wyliczana automatycznie przez specjalistyczne kalkulatory, takie jak np. Eurotax. Te szacunki są jednak oparte, na podstawie danych podanych przez Klienta. Z tego powodu we wniosku ubezpieczeniowym należy podać prawdziwe informacje np. te dotyczące wersji wyposażenia w danym samochodzie.  W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko: 

  • Niedoubezpieczenia pojazdu, co może oznaczać, że w przypadku wystąpienia szkody otrzyma się zaniżone odszkodowanie.
  • Ubezpieczenia pojazdu na zbyt dużą kwotę, co skutkuje  koniecznością zapłaty wyższej składki, niż jest to potrzebne. 

Dlatego tak bardzo ważne jest poprawne określenie wartości samochodu, tak aby cieszyć się maksymalną ochroną ubezpieczeniową, a jednocześnie nabyć tanie AC, za które nie przepłaca się ani złotówki. W dzisiejszych czasach ani AC, ani OC nie musi być bowiem drogie.

Stała i nieredukcyjna suma ubezpieczenia AC?

Mając na uwadze fakt, że wartość samochodu z biegiem czasu maleje, warto rozważyć zawarcie dodatkowej klauzuli stałej sumy ubezpieczenia, szczególnie w przypadku nowych pojazdów, które szybko tracą na wartości.

Przykładowo, w dniu zawarcia polisy wartość samochodu, a co za tym idzie suma ubezpieczenia może zostać określona np. na 50. 000 złotych. Po minięciu kilku miesięcy wartość pojazdu może już spaść do np. 45.000 złotych. Gdyby wtedy doszło do kradzieży pojazdu, to:

  • Przy polisie bez klauzuli stałej sumy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciłoby 45.000 złotych, czyli sumę równą wartości pojazdu w dniu zajścia szkody.
  • Przy polisie z klauzulą stałej sumy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciłoby 50.000 złotych, tj. sumę określoną w dniu podpisania polisy.

Chcąc mieć naprawdę dobre AutoCasco, warto również rozważyć zawarcie ubezpieczenia z klauzulą nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia, która sprawia, że niezależnie od liczby szkód w danym roku, odszkodowanie będzie liczone od pełnej sumy ubezpieczenia. Przykładowo, Klient ubezpieczył pojazd na 50.000 złotych i miał szkodę, z której wypłacono mu 10.000 złotych. Miesiąc później pojazd został skradziony, w tym przypadku:

  • Przy polisie bez klauzuli nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciłoby 40.000 złotych, czyli pierwotną sumę ubezpieczenia pomniejszoną o wcześniej wypłacone odszkodowanie.
  • Przy polisie z klauzulą nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciłoby 50.000 złotych, tj. sumę określoną w dniu podpisania polisy.

Michał Nowak

Specjalista produktowy

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin