Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Jak znaleźć i przekonać klientów do ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie to produkt, który może budzić wiele obaw i pytań. Dla wielu osób jest to skomplikowany temat, a wybór odpowiedniej polisy wiąże się z  wieloma dylematami. Jako agent ubezpieczeniowy Twoim zadaniem jest nie tylko przedstawienie oferty, ale także zbudowanie zaufania klienta i przekonanie go do wyboru odpowiedniego rozwiązania.

Zrozum potrzeby klienta

Zanim przedstawisz klientowi ofertę ubezpieczenia na życie, musisz dokładnie zdiagnozować jego potrzeby. Tylko wtedy będziesz w stanie dobrać polisę, która rzeczywiście będzie dla niego odpowiednia.


Jakie pytania zadać klientowi?

Podczas rozmowy z klientem zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Wiek, stan cywilny, sytuacja rodzinna: Te informacje pomogą Ci ocenić, jakie są główne potrzeby klienta. Przykładowo, osoba samotna bezdzietna będzie miała inne potrzeby niż osoba posiadająca rodzinę i kredyt hipoteczny.

 • Stan zdrowia i styl życia: Te informacje są ważne z punktu widzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Klient, który prowadzi zdrowy tryb życia i nie ma poważnych problemów zdrowotnych, będzie mógł liczyć na niższą składkę.

 • Plany na przyszłość: Zapytaj klienta o jego plany zawodowe i  prywatne. To pomoże Ci dobrać polisę, która będzie elastyczna i  dopasuje się do zmieniających się potrzeb klienta.

 • Oczekiwania wobec ubezpieczenia: Co klient chce osiągnąć, wykupując ubezpieczenie na życie? Czy zależy mu przede wszystkim na zabezpieczeniu finansowym rodziny w razie swojej śmierci, czy też chce również zbudować kapitał na emeryturę?

 • Obecne obawy i  lęki: Zapytaj klienta, jakie są jego główne obawy związane z przyszłością. To pomoże Ci lepiej zrozumieć jego potrzeby i dobrać odpowiednią argumentację.


Przykład:

Rozmawiasz z 35-letnią panią Ewą, która jest samotną matką dwójki dzieci. Pani Ewa pracuje na etacie i spłaca kredyt hipoteczny. Zależy jej na zabezpieczeniu finansowej przyszłości swoich dzieci w razie swojej śmierci.

Pytania, które możesz jej zadać:

 • Jaki jest Pani/Pana stan zdrowia?

 • Czy Pani dzieci mają jakieś szczególne potrzeby?

 • Jakie są Pani plany zawodowe na przyszłość?

 • Jaki jest Pani cel, jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie?

 • Czego Pani się obawia w  kontekście przyszłości swojej rodziny?


Po co zadawać te pytania?

Zdobycie odpowiedzi na te pytania pozwoli Ci na:

 • Dokładne zdiagnozowanie potrzeb klienta: Będziesz w stanie zrozumieć, co jest dla klienta najważniejsze i jakie są jego główne obawy.

 • Dobór odpowiedniej polisy: Znając potrzeby klienta, będziesz w stanie dobrać polisę, która rzeczywiście będzie dla niego odpowiednia.

 • Zbudowanie zaufania klienta: Klient poczuje, że jesteś zaangażowany w  jego sytuację i chcesz mu pomóc.


Pamiętaj:

Rozmowa z klientem to kluczowy element procesu sprzedaży ubezpieczenia na życie. Poświęć jej wystarczająco dużo czasu i zadawaj pytania, które pomogą Ci dokładnie zrozumieć jego potrzeby.


Dodatkowe wskazówki:

 • Aktywnie słuchaj klienta: Nie tylko zadawaj pytania, ale także uważnie słuchaj odpowiedzi.

 • Bądź empatyczny: Postaraj się wczuć w sytuację klienta i  zrozumieć jego emocje.

 • Używaj prostego języka: Unikaj fachowego żargonu, który może być dla klienta niezrozumiały.

 • Notuj odpowiedzi klienta: To pomoże Ci zapamiętać ważne informacje i ułatwi Ci dobranie odpowiedniej oferty.

Stosując się do tych wskazówek, będziesz w stanie przeprowadzić skuteczną rozmowę z klientem i  zdiagnozować jego potrzeby. To pierwszy krok do pozyskania klienta i  sprzedaży ubezpieczenia na życie.

Skup się na korzyściach

Zamiast skupiać się na technicznych szczegółach ubezpieczenia, mów o korzyściach, jakie ono zapewnia. Podkreśl, jak polisa może:

 • Zapewnić bezpieczeństwo finansowe rodzinie w razie śmierci: To jeden z  najważniejszych argumentów dla wielu klientów. Podkreśl, że ubezpieczenie na życie może zapewnić rodzinie środki na utrzymanie, spłatę kredytu hipotecznego i edukację dzieci w razie śmierci ubezpieczonego.

 • Pomóc w spłacie kredytu hipotecznego: W przypadku śmierci ubezpieczonego, ubezpieczenie może spłacić pozostałą część kredytu hipotecznego, co uchroni rodzinę przed problemami finansowymi.

 • Sfinansować leczenie w  przypadku poważnej choroby: Ubezpieczenie na życie z  dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek poważnych zachorowań może zapewnić środki na leczenie i rehabilitację, co może uratować życie.

 • Zapewnić dodatkową emeryturę: Niektóre ubezpieczenia na życie mogą stanowić formę oszczędzania i budowania kapitału na emeryturę.


Przykład:

W rozmowie z panią Ewą możesz podkreślić, że ubezpieczenie na życie zapewni jej dzieciom środki na utrzymanie i edukację w razie jej śmierci. Możesz też wspomnieć o możliwości wypłaty świadczenia w przypadku poważnej choroby, która uniemożliwiłaby jej pracę.


Jak mówić o korzyściach?

 • Używaj prostego języka: Unikaj fachowego żargonu, który może być dla klienta niezrozumiały.

 • Podawaj przykłady: Wyjaśnij klientowi, jak ubezpieczenie na życie może pomóc mu w konkretnych sytuacjach.

 • Skup się na potrzebach klienta: Dostosuj swoje argumenty do potrzeb i obaw klienta.

 • Bądź entuzjastyczny: Pokaż klientowi, że wierzysz w  korzyści, jakie oferuje ubezpieczenie na życie.


Pamiętaj:

Klienci są bardziej skłonni do zakupu ubezpieczenia, jeśli rozumieją, jakie korzyści ono im przyniesie. Skup się na korzyściach, a nie na technicznych szczegółach polisy.


Dodatkowe wskazówki:

 • Przygotuj prezentacje: Stwórz prezentację, która w atrakcyjny sposób przedstawia korzyści ubezpieczenia na życie.

 • Używaj historii: Opowiedz klientowi historie o tym, jak ubezpieczenie na życie pomogło innym osobom w trudnych sytuacjach.

 • Zadawaj pytania: Zapytaj klienta, jakie są jego główne obawy i potrzeby, a następnie pokaż mu, jak ubezpieczenie na życie może je rozwiązać.

Stosując się do tych wskazówek, będziesz w stanie skutecznie przedstawić klientowi korzyści ubezpieczenia na życie i przekonać go do zakupu.

Zbuduj zaufanie

Klienci chętniej kupują ubezpieczenia od agentów, którym ufają. Dlatego zadbaj o:

 • Profesjonalny wizerunek: Ubierz się odpowiednio do okazji, bądź punktualny i uprzejmy.

 • Uczciwość i  transparentność: Mów klientowi prawdę o  ubezpieczeniu, nie ukrywaj żadnych informacji.

 • Otwartość na pytania i  wątpliwości klienta: Bądź cierpliwy i wyjaśnij klientowi wszystkie jego wątpliwości.

 • Szybki i sprawny kontakt: Bądź dostępny dla klienta i odpowiadaj na jego pytania w miarę możliwości.


Przykład:

Podczas rozmowy z panią Ewą staraj się być cierpliwy i uważnie słuchaj jej potrzeb. Udzielaj wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania i wyjaśniaj wszelkie wątpliwości. Bądź transparentny i uczciwy w kwestii kosztów i  warunków ubezpieczenia.


Jak zbudować zaufanie?

 • Bądź sobą: Nie staraj się być kimś, kim nie jesteś.

 • Dotrzymuj obietnic: Jeśli obiecujesz klientowi coś, to dotrzymaj obietnicy.

 • Bądź empatyczny: Postaraj się wczuć w sytuację klienta i  zrozumieć jego emocje.

 • Dbaj o relacje z  klientem: Skontaktuj się z klientem po sprzedaży polisy, aby upewnić się, że jest zadowolony.


Pamiętaj:

Zaufanie to klucz do sukcesu w  sprzedaży ubezpieczeń. Zbuduj zaufanie klienta, a będziesz w  stanie sprzedać mu ubezpieczenie i nawiązać z nim długotrwałą relację.


Dodatkowe wskazówki:

 • Poproś o  rekomendacje: Poproś zadowolonych klientów o  wystawienie opinii lub polecenie Cię innym osobom.

 • Uczestnicz w  szkoleniach: Poszerzaj swoją wiedzę na temat ubezpieczeń i technik sprzedaży.

 • Bądź aktywny w mediach społecznościowych: Buduj swoją markę osobistą w  mediach społecznościowych.

Wykorzystaj narzędzia marketingowe

W pozyskaniu klientów mogą Ci pomóc różne narzędzia marketingowe, takie jak:

 • Strona internetowa: Stwórz stronę internetową, na której będziesz prezentować swoją ofertę i informacje o sobie.

 • Social media: Używaj mediów społecznościowych do nawiązywania kontaktów z  potencjalnymi klientami i promowania swojej oferty.

 • Blog: Publikuj artykuły na temat ubezpieczeń na życie, aby budować swoją pozycję eksperta.

 • Ulotki i  broszury: Rozdawaj ulotki i broszury potencjalnym klientom.

 • Reklama internetowa: Prowadź kampanie reklamowe w Internecie, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.


Przykład:

Możesz stworzyć bloga, na którym będziesz publikować artykuły na temat ubezpieczeń na życie. Możesz też wykorzystać social media do nawiązywania kontaktów z  potencjalnymi klientami i promowania swojej oferty.


Jak wykorzystać narzędzia marketingowe?

 • Określ swój cel: Zastanów się, co chcesz osiągnąć za pomocą marketingu.

 • Wybierz odpowiednie narzędzia: Wybierz narzędzia, które najlepiej odpowiadają Twoim celom i grupie docelowej.

 • Stwórz atrakcyjne treści: Stwórz treści, które będą interesujące dla potencjalnych klientów.

 • Monitoruj rezultaty: Monitoruj rezultaty swoich działań marketingowych i wprowadzaj niezbędne zmiany.


Pamiętaj:

Marketing to nie tylko reklama. Skuteczny marketing to budowanie relacji z potencjalnymi klientami i  pokazywanie im, że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie.


Dodatkowe wskazówki:

 • Bądź cierpliwy: Marketing to długoterminowy proces. Nie oczekuj rezultatów natychmiast.

 • Analizuj konkurencję: Zobacz, co robią inni agenci ubezpieczeniowi i spróbuj wyróżnić się na ich tle.

 • Ucz się od innych: Ucz się od innych agentów ubezpieczeniowych i ekspertów od marketingu.

Stosując się do tych wskazówek, będziesz w stanie wykorzystać narzędzia marketingowe do pozyskania nowych

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie to ważny produkt, który może zapewnić bezpieczeństwo i komfort życia. Jako agent ubezpieczeniowy masz szansę pomóc ludziom zadbać o ich przyszłość. Wykorzystaj powyższe wskazówki, aby znaleźć i  przekonać klientów do wyboru Twojej oferty.


Dodatkowe wskazówki:

 • Bądź cierpliwy. Pozyskanie klienta do ubezpieczenia na życie może wymagać czasu i  zaangażowania.

 • Nie zniechęcaj się. Nawet jeśli klient początkowo odmówi, możesz spróbować ponownie w innym czasie.

 • Ciągle się rozwijaj. Poszerzaj swoją wiedzę na temat ubezpieczeń i technik sprzedaży.


Zapraszamy do współpracy!


Jeśli jesteś doświadczonym agentem ubezpieczeniowym i interesuje Ciebie praca w ubezpieczeniach to wiedz, że poszukujemy talentów do naszego zespołu. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy, możliwość rozwoju i wsparcie merytoryczne.


Aplikuj już dziś - wypełnij formularz!