Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Co zmienia konsolidacja polskiego rynku ubezpieczeń?

Rynek

To ostatnie miesiące Axa na polskim rynku ubezpieczeń, ponieważ to towarzystwo ubezpieczeniowe zostało wykupione przez Uniqa. W ostatnich latach w Polsce miało miejsce już kilka podobnych transakcji. Co jednak zmienia stopniowa konsolidacja rynku ubezpieczeń w Polsce?

Kiedy Axa zniknie z rynku?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Axa pojawiło się w Polsce w 2007 roku. Dane KNF ukazują, że pod koniec 2020 roku ten ubezpieczyciel kontrolował około 5% rynku działu II ubezpieczeń, do którego zalicza się ubezpieczenia osobowe (bez ubezpieczeń na życie) oraz ubezpieczenia majątkowe. Większe udziały rynkowe miały jedynie Warta, Hestia oraz PZU.

Axa znika jednak z polskiego, słowackiego i czeskiego rynku, gdyż została zakupiona za ponad 4 mld zł przez Uniqa. Obecnie trwa integracja obu ubezpieczycieli oraz dokańczanie kwestii formalnych. Już teraz jednak Uniqa prowadzi kampanię reklamową, która skupia się właśnie na przejęciu AXA. Prawdopodobnie już w połowie 2021 roku proces przejęcia zostanie całkowicie sfinalizowany.

Sama Uniqa poinformowała, że po przejęciu AXA staje się piątym co do wielkości towarzystwem ubezpieczeniowym w kraju nad Wisłą. Po transakcji to towarzystwo ubezpieczeniowe ma 5 mln klientów w  Polsce i przypis składki na poziomie blisko 4 mld zł. Uniqa działa łącznie w 18 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej łączny przypis składki na wszystkich rynkach to około 20 mld zł.

Konsolidacja polskiego rynku ubezpieczeń

W ostatnich latach na polskim rynku ubezpieczeń systematycznie dochodzi do przejęć. Najważniejsze z nich to:

  • Połączenie HDI z Wartą w 2013 roku.

  • Wykupienie Link4 przez PZU, co miało miejsce w 2014 roku.

  • Przejęcie MTU przez Hestię w 2014 roku.

  • Zakup Proama przez Generali w 2016 roku.

  • Nabycie Axa przez Uniqa w 2021 roku.

Warto też odnotować, że Compensa, InterRisk, Wienner, czy Aegon należą do jeden grupy, tj. Vienna Insurance Group. Choć więc na polskim rynku ubezpieczeń działa kilkanaście dużych marek, to de facto w  branży konkuruje ze sobą tylko kilka grup biznesowych.

Rynek ubezpieczeń w Polsce ulega więc stopniowej koncentracji. Do przejęć dochodzi często, a zupełnie nowe podmioty nie pojawiają się na rynku. Warto przy tym odnotować, że pomału banki starają się zwiększać swą sprzedaż produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance.

Aviva także zostanie sprzedana?

Prawdopodobne jest to, że przejęcie Axa przez Uniqa nie będzie jedyną głośną transakcją na polskim rynku ubezpieczeń w 2021 roku. Spekuluje się bowiem, że w najbliższym czasie sprzedana zostanie również Aviva.

Zapewne wykupienie Aviva będzie jeszcze droższą transakcją niż kupno Axa. Z danych KNF wynika, że Aviva kontroluje blisko 10% rynku działu II ubezpieczeń, czyli ubezpieczeń na życie. Gdyby Aviva została przejęta np. przez PZU, to ten ubezpieczyciel kontrolowałby ponad połowę rynku.

Co zmienia konsolidacja rynku ubezpieczeń?

Trzeba zauważyć, że po ewentualnym wykupieniu Aviva rynek ubezpieczeń na życie będzie znacznie bardziej skonsolidowany od rynku ubezpieczeń majątkowych. Sama konsolidacja rynku może doprowadzić do mniejszej konkurencji. To zaś potencjalnie może sprawić, że ceny ubezpieczeń nieco wzrosną. Przypuszczalnie również różnorodność ofert ubezpieczeniowych mogłaby ulec zubożeniu.

Z drugiej strony konsolidację można też uznać za argument przemawiający za tym, że polski rynek ubezpieczeń się rozwija i  dojrzewa. Koncentracja rynku może też być szansą na dalszy rozwój. Przejęcia mogą bowiem doprowadzić do obniżenia kosztów jednostkowych ubezpieczyciela. W dodatku większe podmioty są w  stanie realizować większe inwestycje. Tymczasem polska branża ubezpieczeń ciągle ewoluuje i wprowadza technologie cyfrowe, co wymaga odpowiedniego kapitału.

Sprzedawaj polisy PZU, Uniqa i innych TU

Zostań agentem MSM

TAGI:

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów