Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Polski rynek ubezpieczeniowy w liczbach

Sprzedaż Odszkodowanie Życiowe

Opublikowany kilka dni temu raport Ubezpieczenia w  liczbach Polskiej Izby Ubezpieczeniowej 2018 to najlepsze źródło informacji o krajowym rynku ubezpieczeniowym. Dzięki niemu można dowiedzieć się, który segment rośnie najszybciej, jakie rekordy są osiągane i uzyskać wiele innych cennych informacji. Poniżej sprawdzisz najważniejsze wnioski i liczby, jakie z niego płyną.

Jakie segmenty rynkowe rosną najszybciej?

Dane z raportów „Ubezpieczenia w liczbach” wskazują, że pod koniec 2018 roku ponad 2,6 milionów Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne, co w skali rocznej oznacza wzrost o 15%. Pod względem składki przypisanej brutto wzrost rynku ubezpieczeń zdrowotnych wynosił aż 20%. Dużo wskazuje też na to kontynuacje rozwoju tego segmentu, o czym zdaje sobie sprawę coraz większa liczba Agentów ubezpieczeniowych.

Pod koniec roku 2018 w  Polsce ponad 24 miliony pojazdów mechanicznych objętych było ubezpieczeniem OC. W ujęciu ilościowym oznacza to, że rynek ten urósł o około 2% w porównaniu do roku wcześniejszego. Ubezpieczenie AC dotyczyło zaś niemal 7 milionów pojazdów, co znaczy, że rynek wzrósł o około 5%.

Większych zmian nie zanotowano za to w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń rolnych pod postacią OC i  ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych. Ubezpieczenia rolne wciąż są jednak bardzo ważne i atrakcyjne dla Agentów ubezpieczeniowych, szczególnie jeśli pod uwagę weźmie się także ubezpieczenia dobrowolne w tym segmencie.

Ile wynoszą składki ubezpieczeniowe i odszkodowania?

Ponad 62 miliardy złotych – tyle wynosiły łączne składki ubezpieczeniowe odnotowane w 2018 roku. Składka przypisana brutto ubezpieczeń na życie wynosiła 21,7 mld zł, co oznacza spadek względem roku wcześniejszego. Dane raportu potwierdzają, że w porównaniu do mieszkańców krajów zachodnich Polacy zdecydowanie rzadziej sięgają po ubezpieczenia na życie. Może to wynikać między innymi z braku odpowiedniej świadomości oraz zrozumienia, jak działają takie ubezpieczenia.

Wzrosty i rekordy poziomu składek odnotowano za to w ubezpieczeniach majątkowych. W tym segmencie łączna wartość składek w 2018 roku wynosiła aż 40,5 mld zł, z czego aż 23,5 mld zł pochodziło z ubezpieczeń komunikacyjnych.

W 2018 roku łączna wartość odszkodowań wynosiła 41,7 mld zł. Pod tym względem doszło do małych zmian na rynku ubezpieczeń życiowych i  majątkowych (bez uwzględnienia ubezpieczeń komunikacyjnych). 

Dynamiczna sytuacja panuję za to w kwestii odszkodowań komunikacyjnych. W 2018 padł tutaj kolejny rekord i wartość odszkodowań osiągnęła blisko 14 miliardów złotych. Dla porównania jeszcze do 2015 roku wartość ta nie przekraczała 10 miliardów.

Ile ubezpieczycieli działa w Polsce?

Łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeniowych wynosi ponad 192,1 mld zł i istnieje spora szansa, że już niedługo przekroczona zostanie granica 200 mld zł.

W naszym kraju działają:

  • 33 zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

  • 26 zakładów ubezpieczeń na życie

  • 28 oddziałów zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

  • 8 oddziałów zakładów ubezpieczeń na życie

  • kilka innych podmiotów

W Polsce aktywnych jest więc wiele towarzystw ubezpieczeniowych, a konkurencja między innymi jest silna. Z punktu widzenia Agenta ubezpieczeniowego ważne jest tu to, by mieć w ofercie ubezpieczenia od szerokiej grupy ubezpieczycieli, a pomoc w tym może dobra multiagencja ubezpieczeniowa. Mając oferty o wszystkich najważniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, można po prostu przygotować lepszą propozycję dla swojego klienta i zwiększyć szansę na sprzedaż. Dane wskazują także na to, że o ile liczba Agentów wyłącznych maleje, o tyle coraz więcej sprzedawców ubezpieczeń pracuje jako Multiagent ubezpieczeniowy.

Jak prezentuje się polski rynek na tle Europy?

Na tle 29 analizowanych europejskich krajów Polska zajmuje 14 miejsce, czyli tuż za Norwegią, pod względem składki przypisanej brutto. Mniej korzystnie sytuacja wyglądałaby jednak, gdyby stworzyć ranking łącznej składki w odniesieniu do liczby mieszkańców danego kraju. 14,4 miliardów euro składki przypisanej brutto w  Polsce wygląda także mało okazale w porównaniu do lidera rankingu, czyli Wielkiej Brytanii, gdzie osiągnięto poziom 283,6 mld euro.

Dane pokazują więc, że Polacy wciąż są relatywnie słabo ubezpieczeni. Z drugiej strony mogą też wskazywać na to, że polski rynek ubezpieczeń wciąż ma ogromny potencjał. Towarzystwa ubezpieczeniowe, czy też Agenci ubezpieczeniowi mogą więc liczyć na to, że uda się zwiększyć portfel klientów, a sprzedaż z roku na rok będzie coraz większa.


Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów