Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Ubezpieczenie szkolne NNW — co obejmuje?

Dzieci Odszkodowanie OWU

Wraz z początkiem września szkoły proponują rodzicom ubezpieczenie szkolne NNW. Często jednak takie polisy mają mało korzystne warunki i zapewniają jedynie minimalny zakres ochrony. W  jaki więc sposób wybrać dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka, które zapewni odpowiednie wsparcie finansowe w kryzysowych sytuacjach?

Czy szkolne ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe?

Zasadniczo szkolne ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Szkoła może proponować jego zawarcie, ale to rodzice podejmują ostateczną decyzję. Obowiązek wykupienia polisy w szkole nie występuje nawet wtedy, gdy w  statusie szkoły zapisany jest wymóg posiadania ubezpieczenia NNW przez podopiecznych. Rodzic może więc wybrać inną polisę dla swojego dziecka, np. indywidualne ubezpieczenie NNW.

Warto jednak wiedzieć, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu określa, że dziecko musi posiadać aktualną polisę NNW (oraz ubezpieczenie kosztów leczenia) wtedy, gdy bierze ono udział w zagranicznej wycieczce szkolnej.

Ubezpieczenie szkolne czy indywidualna polisa NNW?

Choć ubezpieczenie szkolne NNW jest dobrowolne, to każdy powinien zapewnić swojemu dziecku ochronę ubezpieczeniową. Z roku na rok coraz więcej rodziców decyduje się wykupić nie szkolną, a  indywidualną polisę dla dziecka. Takie rozwiązanie często okazuje się lepszym wyborem, ponieważ zwykle przy składce o tej samej wysokości, ochrona ubezpieczeniowa jest szersza. Niektórzy rodzice decydują się zaś na zawarcie zarówno polisy szkolnej, jak i indywidualnego ubezpieczenia.

Indywidualne ubezpieczenie dla dziecka może zapewnić bardziej kompleksową ochronę niż samo NNW. W jego skład może wejść ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które pokryje koszt naprawy przypadkowo wyrządzonych szkód . Ponadto dziecku można też zapewnić ubezpieczenie medyczne, które zagwarantuje mu darmową opiekę prywatnych lekarzy. Coraz częściej rodzice ubezpieczając dzieci, myślą także o ubezpieczeniu posagowym. Polega ono na tym, że dziecko w określonym wieku np. osiągnięcia pełnoletniości, otrzymuje od ubezpieczyciela określoną ilość środków finansowych. Taka polisa może więc zapewnić dużo lepszy start w dorosłość.

Każdy przypadek i potrzeby ubezpieczeniowe są różne. Poszczególne oferty ubezpieczenia szkolnego i indywidualnej polisy zapewniają zaś odmienną ochronę. Dlatego też zawsze powinno porównać się dostępne możliwości i wybrać tą, która jest najlepsza dla dobra dziecka.

Kiedy ubezpieczenie dziecka zapewnia ochronę?

Dokładne warunki polisy mogą się istotnie różnić w  zależności od wybranej oferty. Na ogół ubezpieczenie szkolne NNW:

  • Zapewnia odszkodowanie wyłącznie za uszczerbek na zdrowiu będący skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie nie pojawi się więc np. w przypadku choroby.

  • Dotyczy nie tylko zdarzeń w szkole, ale także i np. urazów, które przydarzyły się w domu, czy też podczas zabawy na podwórku.

  • Zawierane jest na cały rok, więc obowiązuje także w trakcie wakacji.

Należy więc pamiętać, że ubezpieczenie NNW dziecka działa tylko w określonych sytuacjach.

Jak sprawdzić warunki ubezpieczenia szkolnego?

Szkolne ubezpieczenia różnią się pod wieloma względami. Rodzic ma prawo uzyskać dostęp do OWU, czyli Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia szkolnego wgląd do tego dokumentu powinien zostać umożliwiony przez szkołę. OWU indywidualnej polisy NNW dla dziecka najłatwiej zaś sprawdzić na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Czytając OWU, należy zwrócić uwagę zwłaszcza na sekcję dotyczącą wykluczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Czasem ochrona ubezpieczeniowa w określonych przypadkach będzie występować tylko wtedy, gdy wykupi się dodatkowe klauzule. Pamiętać o tym muszą zwłaszcza rodzice, których dzieci uprawiają sport, np. trenują w klubie piłkarskim. Standardowe ubezpieczenie szkolne zwykle obowiązuje bowiem tylko w przypadku zdarzeń powstałych na lekcjach wychowania fizycznego, a nie obejmuje sportowych zajęć pozalekcyjnych.

Koniecznie należy też przyjrzeć się sumie ubezpieczenia. Zasadniczo, im jest ona wyższa, tym większe odszkodowanie się otrzyma, w przypadku zajścia szkody. Zazwyczaj ubezpieczenie szkolne cechuje się niskimi sumami ubezpieczenia wynoszącymi np. 10 000 zł. Większość odszkodowań polega zaś na wypłacie paru procent od wartości sumy ubezpieczenia, czyli kilkuset złotych.

Ile kosztuje ubezpieczenie szkolne?

Zwykle szkoły zapewniają ubezpieczenie w cenie wynoszącej kilkadziesiąt złotych za rok. Składka jest niska, co jednak może oznaczać nikłą ochronę i np. niewielkie sumy ubezpieczeniowe. Może się zdarzyć, że np. odszkodowanie za złamaną rękę przez dziecko wynosić będzie w takim przypadku zaledwie około 200 zł lub nawet mniej.

W przypadku indywidualnej polisy NNW rodzice mają dużo większą możliwość wyboru i określenia optymalnego zakresu, dodatkowych klauzul, sumy ubezpieczenia oraz poziomu składki.

Jakie ubezpieczenie szkolne NNW wybrać?

Ubezpieczenie szkolne i polisy indywidualne NNW dla dziecka są oferowane przez takie towarzystwa jak PZU, Allianz, Warta, Interrisk, Compensa, Generali i kilkanaście innych. Wszystkie z nich proponują różne warianty polis i działają na podstawie odrębnych OWU.

Wybranie najlepszego ubezpieczenia NNW dla swojego dziecka wcale nie jest więc prostym zadaniem. Najlepiej więc skontaktować się z  profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym, który pomoże wybrać optymalne rozwiązanie w danym przypadku.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów