Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Rumia, Bydgoszcz, Łódź, czyli wielkość miasta, a cena ubezpieczenia

OC ceny mieszkania

Statystyczne różnice pomiędzy poszczególnymi rejonami kraju dotyczą nie tylko poziomu wynagrodzenia i bezrobocia, ale także i np. cen za niektóre rodzaje polis. Ubezpieczenie OC Bydgoszcz będzie więc na ogół tańsze, niż gdyby ubezpieczać pojazd zarejestrowany w Łodzi, Gdańsku, czy Warszawie.

Ubezpieczenie OC Bydgoszcz, Gorzów, a Gdańsk

Niezależnie od tego, gdzie się mieszka, można kupić ubezpieczenie, np. OC w korzystnej cenie przez dobrą multiagencję. Mieszkańcy niektórych miejscowości mogą zaś liczyć, że poziom składki będzie wyjątkowo atrakcyjny. Na wysokość OC wpływa bowiem wiele czynników.  W szczególności wiek i historia ubezpieczeniowa kierowcy, pojemność silnika pojazdu oraz właśnie miejsce zamieszkania. Znaczenie czasem ma nawet kolor pojazdu, czy też liczba posiadanych dzieci. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje bowiem odmienne taryfy i  bierze różne czynniki przy kalkulacji składki. W dodatku taryfy ulegają systematycznym aktualizacjom, trudno więc precyzyjnie określić, jak dany czynnik wpływa na cenę OC.

Wyraźnie jednak widać, że mieszkańcy mniejszych miast płacą za OC mniej. Szukając ubezpieczenia na samochód zarejestrowany w Gorzowie, można więc liczyć, że składka będzie o kilka procent niższa niż gdyby był on zarejestrowany w Katowicach lub Bydgoszczy. Najwięcej za OC zwykle płaci się zaś w największych miastach, takich jak Gdańsk, Wrocław, Łódź, czy też Warszawa.

Co ciekawe czasem różnice bywają widoczne nie tylko pomiędzy miastami, ale nawet dzielnicami osiedla. Potencjalnie, możliwie więc, że w  Warszawie ubezpieczenia na Białołęce, okaże się tańsze, niż te zawierane na samochód zarejestrowany na Woli. Pod uwagę brane są bowiem kody pocztowe, które oczywiście mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi rejonami miasta.

Z czego wynikają różnice w cenie?

W większych miastach i miejscach gęsto zaludnionych oraz tych, w których przypada duża liczba samochodów na 100 mieszkańców, ryzyko powstania szkody jest większe. Dlatego też i poziom składki OC jest wyższy. Można też domniemać, że w pewnych miastach, poruszają się samochody, których średnia wartość jest wyższa niż w innych, a więc i potencjalna wysokość szkody także może być większa. Wszystko zależy tu od tego, jakie założenia zostały przyjęte w taryfie danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Szukając dobrego ubezpieczenia w rozsądnej cenie, warto zaś skorzystać z pomocy odpowiedniego Agenta ubezpieczeniowego. 

Lokalizacja wpływa także na cenę innych ubezpieczeń

Zależność między wielkością miasta, a cenę ubezpieczania OC jest dość powszechnie znana. Warto jednak pamiętać, że kod pocztowy wpisany na polisie może mieć wpływ także na cenę innych produktów ubezpieczeniowych. Wyraźnie to widać w przypadku polis mieszkaniowych. Ubezpieczenie mieszkania Bydgoszcz, czy też w Toruniu, będzie więc na ogół tańsze niż w przypadku polisy na nieruchomość zlokalizowaną w Gdyni lub Wrocławiu. Wynika to jednak przede wszystkim z tego, że średnie wartości, a więc i sumy ubezpieczenia w  największych miastach są znacznie większe.

Lokalizacja ma jednak wpływ na wysokość składki nie tylko ze względu na średnie wartości nieruchomości w danym rejonie. Duże znaczenie ma to, czy dana nieruchomość znajduje się strefie zagrożenia powodziowego. Jeśli tak, to składka za ubezpieczenie wraz z ryzykiem powodzi może być znacznie większa.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów