Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Branża ubezpieczeń w Polsce — kluczowe liczby

Ryne

Coroczny raport „Ubezpieczenia w liczbach” wydawany przez Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) to doskonałe źródło informacji w  zakresie rynku polis w skali makro. Niedawno światło dzienne ujrzała ostatnia wersja rzeczonego raportu. Można tam znaleźć kilka ciekawych liczb i wniosków ukazujących ogólną sytuację w  branży.

Polski rynek ubezpieczeniowy na tle Europy

Biorąc pod uwagę kraje europejskie, polski rynek ubezpieczeń jest średniej wielkości. Znaleźć można kilkanaście państw, w których wartość składki przypisanej brutto jest większa. W Polsce ta wartość opiewa ona na około 14 mld euro. Tymczasem na największym, tj. brytyjskim rynku jest to aż około 250 mld euro.

Polski rynek pod względem wielkości ustępuje też między innymi Norwegi, Szwajcarii, Holandii, Belgii, czy Luksemburgowi. Jednocześnie jest większy chociażby od tureckiego, portugalskiego oraz greckiego rynku.

Znaczenie branży ubezpieczeń w gospodarce

W ostatnich latach, w których nie brakowało kryzysów, szczególnie mocno podkreśla się, że ubezpieczenia to branża stabilizująca cykle koniunkturalne. Ma to potwierdzenie w liczbach, które dowodzą, że rynek ubezpieczeń okazał się odporny na ostatnie kryzysy.

Całkowita wartość aktywów zakładów ubezpieczeniowych w Polsce w  2021 roku wynosiła 202 mld złotych, czyli mniej więcej tyle samo, co rok wcześniej. Z kolei wartość składek ubezpieczeniowych w  poprzednim roku opiewała na blisko 70 mld zł.

Wielkość segmentów w branży ubezpieczeń

Składka przypisana brutto dla ubezpieczeń na życie w 2021 roku wynosiła ponad 22 mld złotych (wzrost o 6% w skali roku) i była najwyższa od 2017 roku. Dużo wskazuje na to, że segment ubezpieczeń na życie dalej będzie systematycznie rósł, na co uwagę zwrócić powinny multiagencje i pośrednicy w sprzedaży polis.

Jednakże najszybciej rozwijającym się segmentem w poprzednim roku okazały się ubezpieczenia majątkowe (bez ubezpieczeń komunikacyjnych). W  skali roku odnotowano tu wzrost o ponad 3 mld złotych do 22,5 mld złotych (wzrost o 16%). Warto podkreślić, że ten segment rośnie nieustannie od 2014 roku.

Po kilku latach stagnacji zauważalnie wzrosła składka przypisana brutto dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Opiewała ona w 2021 roku na niemal 25 mld złotych. Wzrost w skali roku wyniósł około 5%. Dobrze jest też zwrócić tu uwagę, że dynamika wzrostu przypisu z AC jest wyższa niż z OC. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że Polacy coraz chętniej korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wysokość wypłaconych odszkodowań

Łącznie, w 2021 roku ubezpieczyciele wypłacili ponad 41 mld złotych w ramach świadczeń i odszkodowań. Oznaczało to wzrost o 700 mln złotych w  zestawieniu z wcześniejszym rokiem. Większe wypłaty odnotowano w  segmencie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń komunikacyjnych. Co ciekawe przy znacznym wzroście przypisu składki brutto wysokość wypłaty odszkodowań w segmencie majątkowym (bez komunikacji) okazała się nieznacznie niższa.

Statystyki pokazują, że w przypadku OC około 4 pojazdy na 100 mają szkodę w skali roku. Dla AC ten przelicznik jest znacznie wyższy, gdyż mniej więcej na 10% ubezpieczonych pojazdów, zgłaszana jest szkoda. Średnia wartość szkody OC wynosi zaś około 8500 zł, a AC mniej więcej 7300 zł.

TAGI:

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów