Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

ubezpieczenia praca

Agent ubezpieczeniowy, Multiagent, czy też OWCA pracują i zarabiają praktycznie w ten sam sposób, a głównym źródłem ich dochodów są prowizję za sprzedane polisy. Wiele osób, szczególnie te zaczynające swą karierę w sprzedaży polis, zastanawia się, zaś ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

Czy na ubezpieczeniach można zarobić fortunę?

Odpowiadając na pytanie, ile zarabia agent ubezpieczeniowy, czy też osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne trzeba sobie zdawać sprawę ze specyfiki tego zawodu. Osoby zajmujące się sprzedażą ubezpieczeń nie są typowymi pracownikami etatowymi, a poziom ich wynagrodzenia zależy od zaangażowania i sposobu wykonywania tej pracy.

Zdarzają się bowiem osoby, które sprzedają ubezpieczenia okazjonalnie, np. tylko najbliższym osobom, lub też traktują to zajęcie jako pracę dodatkową. Z drugiej jednak strony jest wielu agentów oraz OWCA, które traktują sprzedaż ubezpieczeń, jako jedyne źródło utrzymania. Wśród nich można znaleźć takich, którzy zarabiają z tego tytułu nawet kilku krotność średniej krajowej. Najlepsi i najbardziej zaangażowani agenci dorobili się zaś na tej pracy fortuny. W tej branży nie istnieją bowiem żadne limity wynagrodzenia.

Zarobki w branży są więc silnie zróżnicowane, nie warto tutaj więc polegać na statystykach, takich jak średnia, czy mediana, ponieważ mogą być one mylące. Poziom wynagrodzenia jest zaś ściśle zależny od zaangażowania i  motywacji danej osoby.

Co jeszcze wpływa na to, ile zarabia agent ubezpieczeniowy

Na zarobki sprzedawców polis ubezpieczeniowych, wpływa także kilka innych ważnych czynników, takich jak:

· Liczba Klientów – praca agentów ubezpieczeniowych oraz OWCA opiera się na klientach. Doświadczeni sprzedawcy mają duży portfel Klientów, dzięki czemu często nie muszą nawet szukać nowych kanałów sprzedaży. Po prostu, stali Klienci do nich wracają przy okazji wznowień polis i zawierania nowych ubezpieczeń. Ponadto tacy agenci mogą liczyć, na polecenia zadowolonych Klientów, a ich liczba oraz zarobki rosną wręcz samoistnie. Początkujący agenci nie mają takiego komfortu i ich praca w dużej mierze polega właśnie na powiększaniu portfela Klientów. Z tego powodu także początkujący agenci powinni wybrać pracę w ramach odpowiedniej multiagencji, która zamiast obarczać nierealistycznymi celami sprzedażowymi, wspiera systemowo i merytorycznie.

· Skuteczność sprzedaży – Rosnąca, a później odpowiednio duża baza Klientów jest bardzo istotna w branży ubezpieczeniowej. Warto jednak pamiętać, że sprzedawcy ubezpieczeń zarabiają na prowizji sprzedażowej. Konieczne jest więc zapewnienie Klientowi najlepszej oferty na rynku. Pod tym względem lepiej jest pracować dla multiagnecji niż być agentem wyłącznym, ponieważ można więcej zaoferować swojemu Klientowi.

· Wysokość prowizji – prowizje ze sprzedaży mogą być różne, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, czy też multiagencji. Warto tutaj pamiętać, że czasem mniej znana multiagencja może zaproponować znacznie lepsze warunku od tej bardziej popularnej.

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy? – benefity pozapłacowe

OWCA, czy też agenci ubezpieczeniowi mogą także liczyć na dodatkowe korzyści z tytułu swej pracy. Sprzedawcy ubezpieczeń mogą liczyć na atrakcyjne wycieczki, szkolenia połączone z dodatkowymi atrakcjami itp. Ponadto agenci oraz OWCA często mają także możliwość zawarcia prywatnych ubezpieczeń po preferencyjnych stawkach.

Podsumowując, na sprzedaży ubezpieczeń można naprawdę dobrze zarobić, a zarobki rosną bardzo szybko, wraz z większym doświadczeniem oraz rosnącym portfelem Klientów.

Dołącz do nas jeszcze dziś!

Zostań Agentem

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów