Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Kredyt hipoteczny – jakie ubezpieczenia trzeba zawrzeć?

Kredyty OWU

Zaciągając kredyt hipoteczny, sprawdza się oferty nie tylko banków, ale także towarzystw ubezpieczeniowych. Parę polis zawrzeć trzeba obowiązkowo, a inne są opcjonalne. Odpowiedni wybór pozwoli zaoszczędzić środki i zabezpieczy interesy kredytobiorcy. Jakie więc ubezpieczenia trzeba, a jakie warto zawrzeć przy kredycie hipotecznym?

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Z zasady wszystkie ubezpieczenia dotyczące kredytu hipotecznego mają na celu zabezpieczenie interesów zarówno kredytobiorcy, jak i banku. Przy finalizacji umowy o kredyt hipoteczny spotkać można się głównie z czertami rodzajami ubezpieczeń:

  • Na życie – choć takowe nie zawsze jest obligatoryjne, to zwykle jest opłacalne i warto je zaciągnąć.

  • Nieruchomości – obowiązkowe jest zawarcie ubezpieczenia nieruchomości, której dotyczy kredyt hipoteczny.

  • Pomostowe – to krótkoterminowe ubezpieczenie jest koniecznością ze względów formalnych.

  • Wkładu własnego – takie ubezpieczenie pojawia się wtedy, gdy kredytobiorca wnosi wkład własny na poziomie niższym niż 20%.

W praktyce optymalny zakres ubezpieczeń jest kwestią indywidualną i zależy od sytuacji finansowej oraz poziomu awersji do ryzyka kredytobiorcy. Ponadto spore znaczenia mają tu wymagania i polityka cenowa konkretnego banku.

Kredyt hipoteczny, a ubezpieczenie na życie

W teorii ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym zwykle nie jest obowiązkowe. W praktyce jednak kredytobiorcy zawierają je bardzo często. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze banki taki konstruują swoje oferty, że zawarcie polisy na życie staje się opłacalne. Oznacza to, że łączne koszty kredytu mogą być niższe wtedy, gdy kredytobiorca ma ubezpieczenie na życie.

Po drugie taka polisa zabezpiecza nie tylko interes banku, ale także kredytobiorcy. W przypadku zgonu takie ubezpieczenie na życie sprawia, że pozostała część kredytu jest spłacana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W innej sytuacji tez obowiązek przechodzi na spadkobierców.

Kredytobiorca powinien dużą uwagę zwrócić na zakres ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym. Wskazane jest to, by polisa zabezpieczała konsekwencji finansowych od szerokiego zakresu ryzyk. Stąd też na rynku pojawia się ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie hipotecznym, czy też ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby lub inwalidztwa. Taka polisa może okazać się nieoceniona np. wtedy, gdy utraciło się pracę i potrzeba paru miesięcy na znalezienie nowej.

Ubezpieczenie nieruchomości objętej kredytem

Bank praktycznie zawsze wymaga ubezpieczenia nieruchomości, która jest objęta kredytem hipotecznym. Działa ona np. wtedy, gdy nieruchomość zostaje zniszczona wskutek działania zdarzeń losowych, np. pożaru. Należy mieć przy tym świadomość, że bank wymaga jedynie tego, by ubezpieczone były mury budynku.

Dla własnego bezpieczeństwa kredytobiorca powinien rozszerzyć polisę o dodatkowe ryzyka, w czym pomoże agent ubezpieczeniowy. Powinna ona obejmować ubezpieczenie ruchomości od zdarzeń losowych oraz kradzieży. Na takiej polisie warto też zawrzeć OC w życiu prywatnym. Chroni ono od konsekwencji finansowych nieumyślnego spowodowania szkód osobom trzecim, np. zalania sąsiada. Pomoce może się również wykupienie pakietu assistance, który zapewni pomoc chociażby elektryka, czy hydraulika.

Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie pomostowe

Podczas finalizowania kredytu hipotecznego konieczne jest ustanowienie przejściowego zabezpieczenia, które znane jest jako ubezpieczenie pomostowe. Ta konieczność wynika z czasu potrzebnego na pojawienie się wpisu w księdze wieczystej.

Po podpisaniu umowy o kredyt hipoteczny i aktu notarialnego kredytobiorca powinien bezzwłocznie udać się z taką dokumentacją do urzędu. Jednakże pojawienie się wpisu w księdze wieczystej często zajmuje nawet kilka tygodni. Przez ten czas bank zabezpiecza się właśnie tzw. ubezpieczeniem pomostowym, które de facto oznacza wyższą marżę kredytu (zwykle o około 1,5%). Po pojawieniu się wpisu w księdze wieczystej to zabezpieczenie zostaje zniesione, a kosz kredytu obniżony.

Ubezpieczenie wkładu własnego kredytu hipotecznego

Na podstawie rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego banki powinny udzielać kredytów hipotecznych wyłącznie wtedy, gdy kredytobiorca wniesie wkład własny w wysokości minimum 20% kosztów danej inwestycji.

Zdarzają się jednak banki, które są skłonne udzielić kredytu przy niższym wkładzie własnym, choć takowy zawsze powinien wynosić przynajmniej 10%. Warunkiem jest tu przedstawienie zabezpieczenia pod postacią ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytu hipotecznego.

To ubezpieczenie w wielu przypadkach może znacząco przyspieszyć zakup nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkowym i relatywnie wysokim kosztem doliczanym do kredytu. Podwyższone koszty zazwyczaj dotyczą pierwszych kilkudziesięciu rat kredytu.

Jakie ubezpieczenia wybrać przy kredycie?

Banki przy zawieraniu kredytów hipotecznych proponują klientom cały pakiet ubezpieczeń. Kredytobiorca często może jednak znaleźć korzystniejsze i tańsze polisy samodzielnie. Wskazane jest to, by przed podjęciem decyzji skontaktować się z doradcą ubezpieczeniowym i kredytowym.

Przed złożeniem jakiekolwiek podpisu kredytobiorca powinien również przeczytać OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To tam znajdują się wiążące informacje na temat tego, jak i kiedy działa dana polisa.

Znajdź Agenta MSM w okolicy!

Pomoc w wyborze ubezpieczeń i kredytów

TAGI:

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów