Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Czy nieopłacone polisy to duży problem?

Odszkodowanie OC życiowe

Z roku na rok przybywa ludzi, którzy nie opłacają terminowo polis ubezpieczeniowych. Łączne zadłużenie Polaków wobec ubezpieczycieli liczone jest zaś w dziesiątkach milionów złotych. Warto więc wiedzieć, z czego wynika ta sytuacja i jak uniknąć tego typu problemów.

Ile wynosi zadłużenie Polaków wobec ubezpieczycieli?

Wedle danych Krajowego Rejestru Długów [KRD] obecne zadłużenie Polaków wobec towarzystw ubezpieczeniowych sięga 160 milionów złotych. Do zadłużenia wliczane są nieopłacane składki oraz zobowiązania regresowe. Liczba dłużników wynosi ponad 140 tysięcy, a wysokość średniego zadłużenia to około 1100 złotych. Rekordzista jest winny ubezpieczycielom niemal 700 tysięcy złotych.

Kwotę zaległości w wysokości 160 milionów złotych można uznać za ogromną. Z drugiej strony w 2018 roku wartość składek ubezpieczeniowych na polskim rynku wynosiła łącznie około 62 miliardy złotych. Oznacza to, że wartość bieżącego zadłużenia Polaków stanowi ułamek procenta składek zebranych przez towarzystwa ubezpieczeniowego w skali roku.

Jak szybko rośnie liczba dłużników?

Cyklicznie przygotowywane raporty KRD wskazują na to, że liczba dłużników oraz całkowite zadłużenie polskich obywateli wobec towarzystw ubezpieczeniowych rośnie bardzo szybko. W 2014 dłużników było około 25 tysięcy. W ciągu 5 lat ich liczba wzrosła więc niemal sześciokrotnie. Łączna wysokość zadłużenia w tożsamym okresie wzrosła zaś z 35 milionów do 160 milionów złotych.

Problem z nieopłaconymi składkami ubezpieczeniowymi nasilił się więc w ostatnich kilku latach. Należy jednak przy tym wziąć pod uwagę to, że ostatnie pięć lat to także intensywny wzrost całej branży ubezpieczeniowej. Ubezpieczeń sprzedaje się coraz więcej i  na coraz większe kwoty, co poniekąd tłumaczy tak szybko rosnącą wartość zadłużenia Polaków wobec ubezpieczycieli.

Dlaczego Polacy nie zawsze opłacają składki ubezpieczeniowe?

Powodów braku opłacenia składek za ubezpieczenia w terminie jest wiele. Jednym z nich jest zapominalstwo, co ma miejsce np. w  przypadku polis z płatnością rozbitą na kilka rat. Problem czasami stanowi także niewiedza ubezpieczających, np. w kwestii zasad rządzących automatycznym wznawianiem polis OC.

Zadłużenie wobec ubezpieczyciela wynika też z roszczeń regresowych. Dotyczy ono sytuacji, w których ubezpieczyciel po wypłaceniu odszkodowania poszkodowanemu zgłasza się do sprawcy szkody z wezwaniem do zwrotu części lub całości wypłaconego odszkodowania. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo żądać regresu ubezpieczeniowego tylko w ściśle określonych przypadkach. Takie sytuacje mają miejsce np. wtedy, gdy sprawca umyślnie wyrządził szkodę. Regres ubezpieczeniowy występuje także wtedy, gdy sprawca rażąco przyczynił się do zajścia szkody, np. prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub też uciekł z miejsca wypadku.

Jak uniknąć podwójnego ubezpieczenia OC?

Polisy OC na pojazdy mechaniczne to jeden z największych segmentów na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z tego powodu zadłużenie wobec ubezpieczycieli szczególnie często dotyczy właśnie OC.

Problemem jest tu głównie nieznajomość zasad, z jakimi wiąże się mechanizm automatycznego wznowienia polis. Dotyczy to sytuacji, gdy dana osoba zawarła nowe OC w innym towarzystwie i zapomniała poinformować o tym fakcie poprzedniego ubezpieczyciela. Kłopot może pojawić się również wtedy, gdy wysłane wypowiedzenie ubezpieczenia OC jest nieskuteczne, np. przez powołanie się na niewłaściwy artykuł ustawy lub też brak podpisu.

Wezwanie do zapłaty można dostać także wtedy, gdy nie poinformowało się ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. W takich przypadkach bowiem także może nastąpić automatyczne wznowienie polisy.

Między innymi z tego powodu warto korzystać z usług doświadczonych Agentów ubezpieczeniowych, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości, a także będą stale monitorować sytuacje.

Jakie są konsekwencje pojawienia się zadłużenia?

Długi wobec towarzystw ubezpieczeniowych mogą mieć kilka konsekwencji. W takich sytuacjach można się spodziewać otrzymania wezwań do zapłaty, a w dalszym etapie także działań windykacyjnych. Zobowiązanie będzie zaś rosło przez naliczenie dodatkowych kosztów, takich jak odsetki.

Co więcej, brak uregulowania należności wobec ubezpieczyciela może zakończyć się pojawieniem wpisów w katalogach dłużników, takich jak właśnie KRD lub np. BIG InfoMonitor. To zaś zwykle uniemożliwia zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu. Przykładowo wniosek o kredyt hipoteczny może zostać odrzucony przez bank, jeśli w KRD ma się taki wpis i to nawet jeżeli zadłużenie opiewa na małą kwotę np. kilkaset złotych.

Brak opłacenia składki może też być podstawą wypowiedzenia umowy przez ubezpieczyciela i brakiem obowiązywania dalszej ochrony lub też pojawieniem się okresu karencji. To może być szczególnie kiepską informacją np. w przypadku ubezpieczeń na życie.

Mówiąc w skrócie, długów zawsze lepiej się wystrzegać. Dotyczy to także zobowiązań z tytułu polis. Warto też korzystać z usług profesjonalnych doradców ubezpieczeniowych. W ten sposób można bowiem uniknąć kłopotów wynikających z niewiedzy lub zapominalstwa.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin