Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Polacy nie rezygnują z ubezpieczeń

Rynek Sprzedaż Odszkodowanie

Mimo kryzysu związanego z pandemią Polacy w  2020 roku sięgają po ubezpieczenia praktycznie równie często, co rok wcześniej. Ma to odzwierciedlanie w liczbach, które ukazują, że każdego miesiąca polscy obywatele przeznaczają miliardy złotych na polisy ubezpieczeniowe.

Ponad 45 mld zł wydanych na ubezpieczenia w 2020

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) podała, że Polacy w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 roku wydali na ubezpieczenia 46,5 mld zł. To podobna wartość do tej z 2019 roku. To też kolejny dowód na to, że branża ubezpieczeniowa jest odporna na sytuacje kryzysowe.

Również inne dane PIU ukazują relatywnie stabilną sytuację na rynku ubezpieczeń. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 polskie towarzystwa ubezpieczeniowe wypracowały ponad 5 mld zł zysku netto. To tylko o około 10% mniej niż rok wcześniej. 

Tymczasem środki ubezpieczycieli zgromadzone w bezpiecznych instrumentach (np. lokatach) łącznie opiewają na około 85 mld zł. Z kolei ponad 16 mld zł jest zainwestowanych w bardziej ryzykowne instrumenty, w tym akcje warszawskiej GPW.

Blisko 30 mld zł wypłaconych z odszkodowań

W ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły mniej więcej 29,5 mld zł odszkodowań. Około 40 procent dotyczyło ubezpieczeń na życie, a  mniej więcej 35% polis komunikacyjnych.

Łączna wartość wypłaconych odszkodowań również jest zbliżona do poziomu notowanego w 2019 roku. Nieco zaskakujące jest to, że nie odnotowano znaczącego spadku wartości odszkodowań komunikacyjnych, pomimo mniejszego ruchu pojazdów. 

Warto też odnotować to, że w 2020 roku wypłaty za szkody w rolnictwie są wyższe niż rok wcześniej. Jest to wynikiem wiosennych przymrozków. Ponadto wzrosła wartość odszkodowań wypłacalnych z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych.

Branża ubezpieczeniowa aktywna w kryzysie

Cała branża ubezpieczeniowa szybko podjęła działania dostosowawcze do sytuacji zastałej w 2020 roku. Przykładem jest tu chociażby wprowadzenie polis zdalnych, które umożliwiają agentom ubezpieczeniowym sprzedaż polis w pełni online, bez bezpośredniego kontaktu z klientami. Tego typu rozwiązania przyczyniły się do utrzymania stabilnej sytuacji branży.

Podkreślić trzeba też aktywność podmiotów rynku ubezpieczeniowego nakierowaną na walkę z pandemią. Dowodem jest tu między innymi to, że 18 towarzystw ubezpieczeniowych sfinansowało dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W konsekwencji 100 dodatkowych konsultantów jest do dyspozycji ludzi, szukających informacji i  wsparcia w obliczu pandemii.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów