Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Szkoda OC pożyczonym samochodem – kto odpowiada i co ze zniżkami?

Odszkodowanie Komunikacja

Stłuczka czy wypadek samochodowy nigdy nie należą do przyjemności i wiążą się między innymi z konsekwencjami finansowymi. Co jednak gdy sprawcą szkody był kto inny niż właściciel pojazdu?

Kto odpowiada za szkodę pożyczonym samochodem?

Zazwyczaj kierowcą pojazdu jest jednocześnie jego właściciel. Jeśli wywoła on szkodę, to sposób jej naprawy i wpływ na zniżki OC jest łatwy do przewidzenia. Cała odpowiedzialność za takie wydarzenie spada na jedną osobę.

Sytuacja nieco komplikuje się, gdy szkodę spowodował kto inny niż właściciel pojazdu np. kolega, któremu pożyczyło się samochód. Wtedy to szkoda jest naprawiana z OC właściciela pojazdu, a więc utraci on część zniżek. Właściciel ma jednak prawo żądać od sprawcy wypadku, aby pokrył on różnicę w  wysokości składek za OC w najbliższych latach. W takich sytuacjach zwykle dochodzi do porozumienia polubownego. Jeśli jednak ugoda nie zostanie zawarta, to właściciel pojazdu może też wytoczyć sprawcy rozprawę sądową.

Ponadto sprawca wypadku musi liczyć się z tym, że także on zostanie zgłoszony do UFG przez ubezpieczyciela wypłacającego odszkodowanie. W konsekwencji może utracić zniżki, tak samo, jak właściciel pojazdu.

Jeszcze trudniejsza sytuacja ma miejsce, gdy pożyczony samochód wywoła szkodę, a nie będzie miał ważnego ubezpieczenia OC. Wtedy to za naprawę szkody solidarnie odpowiada zarówno właściciel pojazdu, jak i sprawca szkody.

Warto też zauważyć, że równie skomplikowane jest ustalenie odpowiedzialności za szkody z tytułu AC pożyczonego samochodu. Należy więc być ostrożnym z pożyczaniem komuś własnego samochodu. Jeśli zaś pożycza się od kogoś pojazd, to trzeba się upewnić, że ma on ważne ubezpieczenie OC.

Szkoda OC skradzionego pojazdu – co ze zniżkami?

Skradziony pojazd to duży problem, który może być jeszcze większy, gdy złodziej wyrządzi nim szkodę na drodze. W takich przypadkach odszkodowanie jest również wypłacane z  ubezpieczenia OC właściciela pojazdu.

Na szczęście ubezpieczyciel nie powinien brać pod uwagę takiej szkody przy wyliczaniu składki na kolejne ubezpieczenia OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe zgłosi się zaś do sprawcy z regresowym roszczeniem zwrotnym.

Co z OC przy szkodzie spowodowanej przez pojazd służbowy?

Ustalenie odpowiedzialności finansowej i wpływu na zniżki bonus malus za szkody wywołane przez samochód służbowy zależy od przepisów prawa. Czasem duże znaczenie mogą mieć tu jednak także indywidualne ustalenia i umowy zawarte pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

W standardowych przypadkach szkoda spowodowana służbowym pojazdem skutkuje utratą zniżek właściciela pojazdu, a więc pracodawcy. Między innymi dlatego zaleca się, aby właściciel firmy skontaktował się z dobrym Agentem ubezpieczeniowym w celu zawarciu ubezpieczenia flotowego. Takie rozwiązania minimalizuje finansowe konsekwencje szkód wywołanych przez pojazdy służbowe.

Sprawca wypadku, czyli pracownik firmy powinien mieć jednak świadomość, że także jego dane zostaną zgłoszone do UFG. Ponadto pracodawca może żądać od niego pokrycia strat firmy, np. wtedy gdy dany pojazd służbowy nie miał AC. Maksymalne limity odpowiedzialności finansowej pracownika przed pracodawcą są zaś określone w Kodeksie Cywilnym.

Niektóre przypadki mogą być jednak dużo bardziej skomplikowane. Pracownik zawsze powinien używać pojazdu wyłącznie w zgodzie z ustaleniami i umowami, jakie zawarł z pracodawcą. Przykładowo, jeśli chce on używać samochodu służbowego także do celów prywatnych, to musi na to wcześniej uzyskać zgodę od pracodawcy. Jeśli zaś będzie użytkował pojazd w sposób niezgodny z ustaleniami, to jego odpowiedzialność za szkodę może być większa.

Czy sposób działania OC w Polsce ulegnie zmianie?

Aktualne prawo w Polsce sprawia, że ubezpieczenie OC przypisane jest do pojazdu, a nie kierowcy. Taka sytuacja prowadzi do kilku sytuacji, które mogą być postrzegane jako niesprawiedliwe. Przykładem jest tu odpowiedzialność właściciela pojazdu, za szkody wywołane przez inną osobę np. znajomego, któremu pożyczyło się samochód. Możliwe więc, że osoba, która nigdy nie miała stłuczki, ani wypadku będzie miała kiepską historię ubezpieczeniową.

Przypisanie OC do pojazdu umożliwia też pewne manipulowanie wysokością składek płaconych za ubezpieczenie. Często zdarza się więc, że samochód użytkowany jest wyłącznie przez bardzo młodego kierowcę, a formalnym właścicielem jest jego rodzic. Czasem też mieszkańcy wielkich aglomeracji rejestrują swoje pojazdy w małych miejscowościach. Takie sposoby pozwalają obniżyć składkę za OC nawet o kilkaset złotych.

Co jakiś czas pojawiają się więc pomysły na zmianę sposobu funkcjonowania OC w Polsce. Najczęstszym z nich jest przypisywanie ubezpieczenia nie do samochodu, a do kierowcy. Taki pomysł rozwiązałby aktualne problemy, jednak w zamian przyniósłby nowe np. dla kierowców, którzy jeżdżą bardzo rzadko. Musieliby oni mieć wykupione OC nawet wtedy, gdyby za kierownicą siadali tylko raz w roku.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin