Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Ubezpieczenia podróżne, a COVID

Koronawirus Bezpieczeństwo Ubezpieczenia turystyczne

Od początku roku sytuacja na rynku ubezpieczeń podróżnych zmieniała się dość dynamicznie. Warta jako jedne z pierwszych TU już w  styczniu poinformowało, że nie ma w OWU wykluczenia związanego z zachorowaniem na COVID-19. Podobną informację na początku lutego podały Hestia i Wiener. Grupa Generali poinformowała, że pokryje koszty leczenia i  świadczenia assistance, jeśli nie zostanie ogłoszony stan epidemii. Podobnie Allianz i Uniqa, które w swoim OWU ma wyłączenie odpowiedzialności w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. Niestety jak wszyscy wiemy, w marcu koronawirus dotarł również do naszego kraju, skutkując zamknięciem granic, a co za tym idzie brakiem możliwości podróży.

Rozpoczęcie wakacji oraz zniesienie większych obostrzeń, w tym otwarcie granic, spowodowało, że część Polaków zdecydowała się na wyjazd zagraniczny. Osoby chcące wykupić polisę podróżną pytają o  możliwość ubezpieczenia od koronawirusa. Jak to obecnie wygląda na rynku?

Większość TU w swoim zakresie ma koszty leczenia i usługi assistance w związku z zachorowaniem na koronawirusa. Zatem jeśli pojedziemy na wakacje i zachorujemy na COVID-19 to towarzystwa ubezpieczeniowe pokryją koszty wizyty u lekarza czy pobyt w szpitalu. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie działa tylko za granicą, czyli jeżeli objawy chorobowe zostaną zaobserwowane dopiero po powrocie z podróży do Polski – nie będzie odpowiedzialności za koszty leczenia w Polsce. W ramach usług assistance towarzystwa ubezpieczeniowe zorganizują transport do lekarza, pomoc tłumacza oraz transport do Polski. Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

  • Kwarantanny – bo to nie jest leczenie, tylko przebywanie w odosobnieniu w celu weryfikacji czy osoba jest zakażona.

  • Odwołania lotu w związku z epidemią.

  • Kosztów leczenia COVID-19 w  Polsce.

  • Kosztów odwołania rezerwacji noclegów, środków transportu.

Ubezpieczenie od kornawirusa w poszczególnych TU

Hestia, Warta oraz Wiener nie zmieniły standardów. W  zakresie ubezpieczenia jest nagłe zachorowanie na COVID-19. Uniqa od 13 marca również mimo trwającej pandemii włączyła odpowiedzialność w związku z zachorowaniem na koronawirusa.

Podobne działania podjęła Grupa Generali. Od 2 kwietnia mimo ogłoszonej epidemii, zdecydowała się świadczyć ochronę w przypadku zachorowania na koronawirusa w zakresie kosztów leczenie i usług assistance.

Od 16 lipca klienci PZU podróżujący do 30 dni poza terytorium RP mogą liczyć na organizację i pokrycie kosztów leczenia związanych z zachorowaniem na COVID -19. Link 4 od 22 lipca usunął z OWU wyłączenia dotyczące epidemii i tym samym rozszerza odpowiedzialność o koszty leczenia i assistance związane z koronawirusem.

Allianz od szóstego sierpnia idąc tropem innych TU, rozszerzył ochronę o nagłe zachorowanie, pomimo wystąpienia epidemii lub pandemii (w szczególności COVID-19). Oprócz pokrycia kosztów leczenia i  transportu do kraju zamieszkania, Allianz pokrywa również koszty skrócenia i rezygnacji z wyjazdu.

Obecnie wszystkie towarzystwa pozwalają na wykupienie polis zdalnie bez wychodzenia z domu. Agent przygotowuje ofertę w kalkulatorze towarzystwa i wysyła ją do klienta. Klient otrzymuje na swojego maila ofertę od agenta i po jej zatwierdzeniu ma ekran do opłacenia składki. Po dokonaniu przelewu, również na maila otrzymuje gotową polisę.

Monika Gryzik

Specjalista produktowy