Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa – zbędny wydatek czy niezbędne zabezpieczenie?

Sprzedaż Firmowe Bezpieczeństwo

Słowem wstępu ubezpieczenia firmowe możemy podzielić na ubezpieczenia majątku firmowego oraz na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności. Ubezpieczenie majątku objęty cały majątek firmy, zarówno budynki i lokale, jak i wyposażenie, a także mienie osób trzecich, cargo, NNW pracowników oraz wartości pieniężne. 

Natomiast w ramach ubezpieczenia OC towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzeci i w mieniu osób trzecich spowodowane prowadzoną działalnością. Warunki ubezpieczenia obejmują odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową. Istotne także jest to, że ochrona ubezpieczeniowa może pokrywać również szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, a także szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia. Widzimy zatem, jak szerokim zakresem charakteryzują się ubezpieczenia firmowe.  

Według Raportu przygotowanego przez Deloitte dla Polskiej Izby ubezpieczeń w 2018 roku ubezpieczonych jest na ten moment 60% polskich firm.

Najczęstsze obawy przedsiębiorców na przestrzeni roku 2016 i 2017 obrazuje wykres poniżej.


Opracowanie własne na podstawie danych PIU

Co zatem sprawia to, ze mimo obaw przedsiębiorcy postanawiają zrezygnować z zakupu ubezpieczenia?

Pierwszym czynnikiem jest niewątpliwie cena. Niektórzy przedsiębiorcy rezygnują z ubezpieczenia ze względu na zbyt wysoką składkę. Tymczasem brak ochrony może przynieść znacznie wyższe koszty niż cena polisy.

  • Study case 1 - Klient jest właścicielem tartaku, a ze względu na wysokie ryzyko pożarowe TU przy podanych przez klienta sumach ubezpieczenia proponuje składkę w wysokości 5 250 zł. Klient uważa, że jest to zbyt wysoka cena za polisę i rezygnuje z ubezpieczenia. Niestety 3 miesiące później w wyniku uderzenia pioruna w tartaku wybucha pożar i płonie drewno składowane przez klienta na placu. Niestety mimo szybkiej reakcji Straży Pożarnej cała partia uległa zniszczeniu, stratę wyceniono na 200 000 zł. Należy pamiętać o tym, ze klient nie tylko stracił majątek, ale w wyniku np. opóźnień w odstawie mógł zapłacić karę umową, a nawet utracić zysk poprzez stratę nabywców.

Kolejna sprawa to brak wiedzy na temat zagrożeń — klient nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka szkoda może go spotkać. Bardzo często ten problem występuje w ubezpieczeniach OC firmowych, gdzie potrzebna jest specjalistyczna wiedza, aby prawidłowo określić potrzeby ubezpieczeniowe klienta.

  • Study case 2 – Firma zajmował się drukowaniem etykiet na opakowania. Na polisie nie została zaznaczona klauzula zmieszania do OC za produkt. Jego odbiorca zakupił etykiety, które zostały wklejone na folię wykorzystywaną do owijania parówek. Niestety okazało się, że farba do produkcji etykiety przeniknęła przez folę i uszkodziła całą partię żywności. W wyniku czego odbiorca musiał zutylizować żywność za ponad 100 tys. zł. Winę za tą sytuację poniósł producent etykiety, gdyż to jego produkt w wyniku zmieszania z innym produktem spowodował powstanie szkody, niestety nie ze względu na brak klauzuli na polisie ubezpieczenie nie zostało wypłacone.

Następna sytuacja to taka, w której klient nie rozumie pojęcia szkody. Tutaj również potrzebny jest wyszkolony agent, który wyjaśni różnicę między pojęciem szkody, a gwarancji.

  • Study case 3 – Ubezpieczony produkuje oraz zakłada instalacje fotowoltaiczne. W  wyniku wady instalacji nastąpiło przepięcie i spłonęła część dachu budynku, na której była założona. Producent był przekonany, że jego klient otrzyma wypłatę nie tylko za spalony dach, ale również za uszkodzoną instalację, jest to jednak błędne założenie. Szkodą jest spalony dach, natomiast sama wada instalacji podlega pod rękojmię.

Ważnym elementem ubezpieczenia OC firmowego jest pojęcie winy, zarówno w przypadku czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa), jak i odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

  • Study case 4 – Przedsiębiorstwo dbające o odśnieżanie chodników i parkingów kupuje polisę OC działalności. Zostaje zatrudnione przez firmę X, w celu zachowanie w czystości chodników w okresie zimowym. Obie strony umawiają się na obsługę w  godzinach od 8 rano do 22. Pracownik firmy X idąc do pracy na ranną zmianę, poślizgnął się na nieodśnieżonej drodze. Firma X oskarża ubezpieczone przedsiębiorstwo o zaniedbanie swoich obowiązków. Ubezpieczający uruchamiając polisę, dowie się jednak, że odszkodowanie dla Firmy X jest niezasadne, ponieważ w  godziny, w których wydarzyła się szkoda, nie były ujęte w  umowie. Wina za szkodę, nie leży zatem po stronie firmy odśnieżającej.

Co zatem zrobić, aby przekonać do ubezpieczenia klientów, którzy w  wyniku szkody nie otrzymali odszkodowania? Przede wszystkim odpowiedzieć o konsekwencji braku polisy. Warto również przeprowadzić dokładną analizę potrzeb klienta i doprecyzować jakiego ubezpieczenia potrzebuje. Dobry agent to taki, który poza ubezpieczeniem majątku zaproponuje OC z odpowiednimi klauzulami, a  także pokaże klientowi sytuację, w których będzie ich potrzebował.   

Monika Gryzik

Specjalista produktowy

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin