Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Polski rynek ubezpieczeń w liczbach

Multiagencja Odszkodowanie Sprzedaż

W końcu światło dzienne ujrzał coroczny raport Polskiej Izby Ubezpieczeniowej, który przedstawia polski rynek ubezpieczeń w  liczbach. Analiza raportu przynosi kilka ciekawych wniosków. Część segmentów rynkowych rozwija się nadzwyczaj szybko, a w niektórych niszach zaobserwować można stagnację.

Jak duży potencjał ma polski rynek ubezpieczeń?

Raport PIU „Ubezpieczenia w liczbach 2019” wskazuje, że pod względem wielkości (liczonym wartością składki przypisanej brutto) polski rynek plasuje się na 14 miejscu w stawce 30 zbadanych krajów europejskich. Polska w tym rankingu wyprzedza takie kraje jak np. Portugalia, Turcja, Czechy, czy Węgry.

Jednocześnie przed Polską plasują się kraje zamieszkałe przez znacznie mniejszą liczbę mieszkańców, w tym Dania, Belgia oraz Holandia. Polski rynek jest też znacznie mniejszy niż te największe w Europie. Podczas gdy roczna wartość składki przypisanej brutto w Polsce wynosi niecałe 14 mld euro, to w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii wartość ta przekracza 200 mld euro. Można więc wysnuć wniosek, że obecnie polski rynek ubezpieczeń w skali europejskiej ma przeciętną wielkość i wielki potencjał rozwojowy.

Jakim kapitałem obracają towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce?

Polska Izba Ubezpieczeń zwraca uwagę na to, że branża ubezpieczeniowa to stabilizator cyklów koniunkturalnych. Zakłady ubezpieczeniowe od lat pełnią zaś rolę długoterminowych inwestorów w gospodarkę. To istotna informacja zwłaszcza dziś, gdy krajowa ekonomia przechodzi trudności – branża ubezpieczeniowa jest relatywnie odporna na kryzysy gospodarcze.

Łączna wysokość aktywów zakładów ubezpieczeniowych w Polsce zbliża się do 200 mld złotych, w 2019 roku oszacowano ją bowiem na 194 mld złotych. W ubiegłym roku wartość składek ubezpieczeniowych wyniosła blisko 64 mld złotych. Ubezpieczenia majątkowe stanowiły 67%, a życiowe 33% wartości rynku.

Jakie segmenty rynku mają największy potencjał?

Składka przypisana brutto na ubezpieczenia na życie w 2019 roku wyniosła 21,3 mld złotych, czyli nieco mniej niż rok wcześniej. Polacy, w przeciwieństwie do obywateli innych krajów UE dość niechętnie zawierają ubezpieczenia na życie. 

Można jednak uznać, że ubezpieczenia rentowe, posagowe, wypadkowe itp. to nisze, którymi powinni się zainteresować agenci ubezpieczeniowi. Wiele wskazuje bowiem na to, że zainteresowanie Polaków ubezpieczeniami na życie będzie systematycznie rosnąć. Warto też zauważyć, że nadal rośnie popyt na prywatne ubezpieczenia medyczne. Pod koniec 2019 roku ponad 3 miliony Polaków miało wykupioną polisę tego typu.

Od lat największą część polskiego rynku ubezpieczeniowego stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. W ostatnich latach wartość tego segmentu się jednak ustabilizowała. Składka przypisana brutto na ubezpieczenia komunikacyjne w 2019 roku wyniosła 23,6 mld zł. Podczas gdy rok wcześniej było to 23,5 mld zł, a w 2017 roku 22,5 mld zł. Wciąż Polacy wydają znacznie więcej na OC komunikacyjne (14,9 mld zł w  2019 roku) niż na AutoCasco (8,7 mld zł w 2019 roku).

W ostatnich latach najszybciej rośnie segment ubezpieczeń majątkowych (bez uwzględniania ubezpieczeń komunikacyjnych). W 2019 roku składka przypisana brutto na tego typu ubezpieczenia wyniosła 19 mld zł, czyli o około 13% więcej niż rok wcześniej.

Ile odszkodowań wypłacają towarzystwa ubezpieczeniowe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w 2019 roku wypłaciły łącznie niemal 42 mld złotych odszkodowań. Od kilku lat systematycznie rośnie wysokość wypłat odszkodowań komunikacyjnych. W 2019 roku wypłaty z OC dotyczyły 5%, a z AC 11% ubezpieczonych pojazdów. 

Łącznie sam segment ubezpieczeń komunikacyjnych wygenerował blisko 2 miliony procesów likwidacji szkód. Średni koszt szkody z OC wynosił około 7800 zł, a szkody z AC 6 900 zł.

Jak zmienia się struktura zatrudnienia w branży?

Sprzedaż ubezpieczeń w Polsce od lat opiera się o agentów ubezpieczeniowych. Polacy cenią sobie możliwość zawarcia polisy za pośrednictwem profesjonalnego doradcy. Zmienia się jednak sposób działalności agentów.

Dawniej na rynku działało znacznie więcej agentów wyłącznych niż multiagentów. W ostatnich latach sytuacja uległa jednak zmianie. W 2018 roku w Polsce aktywnych było 14,1 tys. agentów wyłączonych, co oznacza spadek o około 5% w porównaniu do roku wcześniejszego. Tymczasem na rynku działa już ponad 17 tys. multiagentów. Największą liczbę pośredników ubezpieczeniowych w Polsce stanowią jednak Osoby Fizyczne Wykonujące Czynności Agencyjne. Liczba OFWCA w Polsce wynosi już niemal 250 tys.

Zostań multiagentem ubezpieczeniowym!

Sprzedawaj polisy z MSM

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin