Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Kurs agenta ubezpieczeniowego — jak uzyskać uprawnienia?

Praca Współpraca Szkolenia

Kurs agenta ubezpieczeniowego pozwala uzyskać uprawnienia do sprzedawania polis w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Na czym on jednak polega i ile trwa? Czy istnieje sposób, aby sprzedawać polisy jeszcze przed ukończeniem kursu? Jeśli zastanawiasz się jak zostać agentem ubezpieczeniowym, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Czym jest kurs agenta ubezpieczeniowego?

Zostanie agentem ubezpieczeniowym, a w szczególności multiagentem to dobry pomysł na rozpoczęcie nowego etapu kariery zawodowej. Pośrednicy ubezpieczeniowi często osiągają wysokie wynagrodzenie, a przy tym cieszą się dużo większą niezależnością w porównaniu do etatowej pracy w korporacji. W celu zostania multiagentem należy przejść kurs oraz założyć bądź znaleźć multiagencję ubezpieczeniową do współpracy.

Kursy na agenta ubezpieczeniowego organizowane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe i odbywają się pod nadzorem instytucji państwowych. W ich trakcie kandydat nabywa wiedzę o polskim rynku ubezpieczeniowym i produktach konkretnego ubezpieczyciela.

Chcąc przejść kurs agenta ubezpieczeniowego, należy spełnić następujące wymagania:

  • Legitymować się wykształceniem średnim lub wyższym.

  • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

  • Nie być osobą skazaną za umyślne przestępstwa

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do sprzedaży polis w danym towarzystwie jako agent ubezpieczeniowy. Jeśli więc chce się sprzedawać ubezpieczenia od więcej niż jednego ubezpieczyciela, czyli zostać multiagentem, to konieczne jest przejście kilku lub nawet kilkunastu kursów.

Jak przebiega standardowy kurs agenta ubezpieczeniowego?

Przejście kursu agenta ubezpieczeniowego składa się z kilku etapów:

1. Szkolenie, podczas którego kandydat na agenta nabywa wiedzę związaną z działalnością towarzystwa ubezpieczeniowego. Samo szkolenie może przyjmować różne formy. Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle przesyłają kandydatowi materiały do nauki.

2. Egzamin, którego warunki określa Ministerstwo Finansów. Egzamin ma formę testu składającego się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru.

3. Rejestracja w towarzystwie ubezpieczeniowym – Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, przychodzi czas na załatwienie formalności, konieczna jest między innymi rejestracja w KNF. Dokumenty, jakie trzeba dostarczyć, zależą głównie od przepisów wewnętrznych danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

W razie negatywnego wyniku kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie.

Ile czasu zajmuje kurs agenta ubezpieczeniowego?

Ukończenie standardowego kursu agenta ubezpieczeniowego bywa czasochłonne. Na początku trzeba przejść szkolenie, a następnie poczekać na termin najbliższego testu w  okolicy. Po tym, jak uda się zdać egzamin trzeba jeszcze załatwić formalności. To także może zająć trochę czasu, zazwyczaj około jednego miesiąca.

Na obecnym rynku sprzedaż ubezpieczeń najbardziej opłaca się po uzyskaniu uprawnień w co najmniej kilku towarzystwach ubezpieczeniowych. Multiagenci mają bowiem przewagę konkurencyjną nad agentami wyłącznymi. Konieczne okazuje się więc ukończenie wielu kursów, co może zająć miesiące. To dość mało komfortowa sytuacja, skoro kurs agenta przechodzi się po to, aby móc sprzedawać ubezpieczenia i osiągać z tego tytułu dochody.

Czy można sprzedawać ubezpieczenia przed ukończeniem kursu?

Przejście kursu agenta ubezpieczeniowego i wyrobienie uprawnień w danym towarzystwie ubezpieczeniowym to kilkuetapowy proces, który wymaga czasu. Możliwe jest jednak sprzedawanie polis jeszcze przed ukończeniem kursu i to od wszystkich dużych ubezpieczycieli na polskim rynku.

W tym celu zostaje się OFWCA multiagencji, czyli Osobą Fizyczną Wykonującą Czynności Agencyjne. W takim przypadku sprzedaje się polisy w imieniu kogoś, kto ma już uprawnienia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym i osiąga się z  tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne. Taką możliwość zapewnia multiagencja ubezpieczeniowa MSM.

Kurs agenta ubezpieczeniowego w multiagencji MSM – jak to działa?

Nawiązując współpracę z Multiagencją ubezpieczeniową MSM, otrzymuje się wsparcie przy ukończeniu kursów agenta ubezpieczeniowego. Multiagencja zapewnia harmonogram i zapisuje kandydatów na szkolenia i egzaminy poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto MSM gwarantuje pomoc w przygotowaniu się do testów, tak, aby zdawać je za pierwszym razem. Później multiagencja zajmuje się finalizacją formalności.

Co więcej, w MSM uzyskuje się dostęp do pakietu dodatkowych szkoleń, które nastawione są na praktyczny aspekt działalności agentów ubezpieczeniowych. W jego trakcie zdobywa się wiedzę niezbędną do skutecznej pracy w ubezpieczeniach, m.in. o bieżących trendach rynkowych i otrzymuje narzędzia do efektywnej pracy, takie jak oprogramowanie dla agentów ubezpieczeniowych. Wszystko to bez ponoszenia kosztów.

Współpracując z MSM, od samego początku można sprzedawać polisy, co pozwala nabrać doświadczenia i  uzyskiwać dochody. Jednocześnie wsparciem merytorycznym służą specjaliści produktowi, którzy mogą np. przygotować kalkulacje ofert ubezpieczeń dla danego klienta. Z czasem kończy się kolejne kursy i uzyskuje następne uprawnienia, by stać się samodzielnym sprzedawcą ubezpieczeń. Ze wsparcia merytorycznego i szkoleń online można jednak korzystać przez cały czas trwania współpracy.

Kurs agenta ubezpieczeniowego MSM

Zostań agentem ubezpieczeniowym!

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin