Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Jakie dane warto analizować będąc Agentem ubezpieczeniowym?

Sprzedaż CRM Współpraca

Analiza danych i statystyk pozwala w sposób obiektywny ocenić swoją aktywność zawodową. Dzięki temu można wysunąć wnioski, które wpłyną pozytywnie na efektywność pracy oraz wzrost sprzedaży i zarobków. Jakie więc dane powinien analizować Agent ubezpieczeniowy chcący rozwinąć swój biznes?

Co analizować, chcąc rozwinąć biznes agenta ubezpieczeniowego?

Ilość przygotowanych ofert i wystawionych polis, liczba stałych i nowych klientów, wysokość sprzedaży, prowizji i zarobków itd. – Agent ubezpieczeniowy styka się w swej pracy z ogromną ilością liczb. Chcąc zaś zbadać efektywność swojej pracy, bez konieczności poświęcania na to ogromnej ilości czasu, powinno się skupić tylko na najważniejszych informacjach. Można więc zalecić cykliczne sprawdzanie przynajmniej kilku kluczowych statystyk, takich jak:

  • Trend sprzedaży i zarobków – zarobki Multiagentów ubezpieczeniowych podlegają sporym wahaniom. Warto jednak sprawdzić, czy w ostatnich kilku, kilkunastu miesiącach sprzedaż i wynagrodzenie rosną. W ten sposób można najłatwiej dowiedzieć się, czy biznes Agenta podąża w dobrym kierunku.
  • Sprzedaż według Klientów – każdy Klient jest ważny, jednak niektórzy z nich mają kluczowe znaczenie i warto im poświęcić szczególną uwagę. Świadomość tego, którzy Klienci kupują najwięcej polis jest więc bardzo przydatna.
  • Ilość sprzedanych polis i odrzuconych ofert względem typu produktów – ta statystyka da obiektywne informacje na temat tego, jakie produkty ubezpieczeniowy dany Agent sprzedaje najlepiej. Może się na przykład okazać, że na 10 przygotowanych ofert ubezpieczeń komunikacyjnych, Klienci zawierają średnio 7 polis, kiedy w  przypadku ubezpieczeń życiowych już tylko 2 z 10 ofert kończą się akceptacją Klienta. Na tej podstawie można dowiedzieć się, na szkolenia, o jakiej tematyce warto się zapisać.
  • Średnia składa z polisy – chcąc rozwijać swój biznes oraz liczyć na rosnące zarobki Agent ubezpieczeniowy powinien sprzedawać coraz bardziej skomplikowane produkty ubezpieczeniowe, które zwykle wiążą się z wyższą składką ubezpieczeniową. Rosnącą średnią stawkę za jedną sprzedaną polisę można więc uznać za pozytywne zjawisko.
  • Sprzedaż względem dostawców – w ten sposób można uzyskać informacje, przez jakie towarzystwo sprzedaje się najwięcej polis. To także jest cenna informacja, dzięki której można dowiedzieć się np. tego, na szkolenia produktowe jakiej ubezpieczalni warto uczęszczać.

Analiza kilku podstawowych informacji może przynieść wiele rzetelnych i kluczowych informacji na temat swojego rozwoju zawodowego. Oczywiście analiz można dokonywać znacznie więcej, szczególnie wtedy, kiedy zarządza się całą grupą sprzedażową.

Czy statystki mogą być generowane automatycznie?

We współczesnym świeci ilość informacji i danych jest po prostu ogromna, a ludzki mózg nie jest ich w stanie wszystkich przetworzyć. Agenci ubezpieczeniowi to zaś zabiegani ludzie, którzy nie mają dużo czasu na zapisywanie danych dotyczących swej pracy i obliczania na ich podstawie statystyk.

Na szczęście wszystkie dane mogą być generowane automatycznie przez odpowiedni system CRM. Wtedy to Agent ubezpieczeniowy ma cały czas dostęp do wszystkich potrzebnych statystyk i pozostaje mu je jedynie przeanalizować i wyciągnąć odpowiednie wnioski. W interesie Multiagenta jest więc nawiązanie współpracy z  multiagencją, która zapewnia nowoczesny CRM.

Czy analiza statystyk może doprowadzić do wzrostu zarobków Agenta?

Cały świat, jak i branża ubezpieczeń stale się zmienia, a umiejętne wykorzystanie technologii oraz zagregowanych danych pozwala zdobyć przewagi konkurencyjne. Multiagenci chcąc utrzymać się na rynku oraz zwiększać swoją sprzedaż i zarobki powinni się więc do tego dostosować.

Liczby bowiem nie kłamią, a ich analiza pozwala wysunąć obiektywne wnioski. Dzięki temu Agent ubezpieczeniowy może rozwijać swój biznes na podstawie racjonalnych przesłanek, a nie domysłów.


Dołącz do nas jeszcze dziś!

Zostań Agentem

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów