Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Czy ceny OC będą powiązane z liczbą punktów karnych?

OC Komunikacja

W najbliższych miesiąc część kierowców mogą czekać podwójne podwyżki. Po pierwsze planowane jest podwyższenie wysokości mandatów karnych. Po drugie możliwe jest uzależnienie ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC od liczby punktów karnych na koncie kierowcy.

Co się zmieni?

O możliwości powiązania liczby punktów karnych z ceną OC mówi się od kilku lat. Ostatnio Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała o tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z  Ministerstwem Infrastruktury pracują nad modyfikacją taryfikatora mandatów. Potencjalnie zmiany mają też dotyczyć właśnie sposobu obliczania składki za ubezpieczenie OC.

Podobne rozwiązanie od lat funkcjonuje w niektórych krajach zachodnich, a zwłaszcza w państwach anglosaskich. W Polsce taki system mógłby zostać wprowadzony, jeśli towarzystwa ubezpieczeniowe uzyskają dostęp do CEPIK. Wtedy to ubezpieczyciel mógłby zweryfikować historię wykroczeń kierowców i uwzględnić ją przy wyliczaniu składki OC.

Jakie mogą być konsekwencje zmian?

Wedle danych policji w 2019 roku w Polsce odnotowano ponad 30 tysięcy wypadków drogowych. Jedną z przyczyn wielu z nich było niestosowanie się kierowców do obowiązujących przepisów. Podwyżka mandatów wraz z potencjalnym powiązaniem liczby wykroczeń drogowych z ceną OC ma zmotywować kierowców do bezpieczniejszej jazdy. To zaś ma przełożyć się na mniejszą liczbę wypadków.

Na ten moment trudno stwierdzić, czy zmiany faktycznie zostaną wprowadzone w życie. Można jednak pokusić się o przewidzenie potencjalnych zmian na rynku ubezpieczeń OC. Powiązanie ceny OC z  liczbą punktów karnych, czy historią wykroczeń kierowcy wcale nie musiałoby oznaczyć podwyżki średniej ceny ubezpieczenia. Jeśli doprowadziłoby to do mniejszej liczby wypadków na drodze, a więc i  spadku liczby szkód ubezpieczeniowych, to efekt mógłby być wręcz odwrotny.

Z całą pewnością jednak zmieniłby się poziom składek dla poszczególnych klientów. Kierowcy z długą historią wykroczeń drogowych mogliby zostać zobligowani do płacenia wyższych kwot za ubezpieczenie OC. Z drugiej strony na niższe ceny mogliby liczyć kierowcy, którzy nie mają na koncie żadnych wykroczeń.

Potencjalnie powiązanie OC z historią wykroczeń drogowych umożliwiłoby więc ubezpieczycielom lepszą ocenę ryzyka, a co za tym związane zaproponowanie bardziej adekwatnej składki za ubezpieczenie OC. Być może towarzystwa ubezpieczeniowe dane o  wykroczeniach kierowcy uwzględniałby także w przypadku wyliczania składki pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych, a zwłaszcza AC.

TAGI:

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów