Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Rynek ubezpieczeń w Polsce — kluczowe liczby

Rynek Sprzedaż

Jak polska branża ubezpieczeń poradziła sobie z konsekwencjami pandemii? Właśnie teraz możemy odpowiedzieć na to pytanie, bazując na statystykach. Polska Izba Ubezpieczeń wydała bowiem raport, który ukazuje stan polskiego rynku ubezpieczeń w podziale na segmenty.

Ile warta jest polska branża ubezpieczeń?

W 2019 roku łączna wartość składek ubezpieczeniowych w Polsce opiewała na 63,83 mld zł. Z kolei w 2020 roku suma wszystkich składek wynosiła 63,4 mld zł — tak podaje raport PIU „Ubezpieczenia w liczbach 2020 Rynek ubezpieczeń w Polsce”. Można uznać, że w ogólnym rozrachunku sytuacja polskiej branży ubezpieczeniowej w ostatnich kilkunastu miesiącach była stabilna.

Dane mogą więc sugerować, że sytuacja związana z  koronawirusem nie wpłynęła negatywnie na polską branżę ubezpieczeniową. Nie jest to jednak zaskoczeniem, gdyż rynek ubezpieczeń zawsze był odporny na kryzysy ekonomiczne. Uznaje się go nawet za jeden ze stabilizatorów cyklów koniekturalnych w  gospodarce.

Warto też podkreślić, że w 2020 roku łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 200 mld zł. Istotnie wzrósł też poziom inwestycji towarzystw ubezpieczeniowych w dłużne papiery wartościowe. W 2020 roku towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce wypłaciły odszkodowania o łącznej wartości 39,6 mld zł. To o  ponad 2 mld zł mniej niż rok wcześniej.

Stagnacja segmentu ubezpieczeń na życie

Zsumowana składka przypisana brutto w 2020 roku na ubezpieczenia na życie wynosiła 20,7 mld zł. To o około 3% mniej niż rok wcześniej. Warto zauważyć, że 2020 to trzeci rok z rzędu z  niższym poziomem składki przypisanej brutto na ubezpieczenia życiowe.

Łącznie w 2020 roku towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły odszkodowania i świadczenia w wysokości 17,5 mld zł z tytułu ubezpieczeń na życie. Dla porównania w 2019 roku wartość zsumowanych wypłat opiewała na 18,6 mld zł.

Progres segmentu ubezpieczeń majątkowych

O ile segment ubezpieczeń na życie od paru lat notuje stagnację, o tyle poziom składki przypisanej brutto na ubezpieczenia majątkowe (bez ubezpieczeń komunikacyjnych) systematycznie rośnie. Kilkuprocentowe wzrosty wartości tego segmentu są widoczne od 2015 roku. W 2020 roku poziom składki przypisanej brutto na ubezpieczenia majątkowe wynosił 19,3 mld zł. To o około 400 mln zł więcej niż w 2019 roku.

2020 to też kolejny rok, w którym notuje się wyższy poziom odszkodowań z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Wciąż jednak, w  porównaniu do pozostałych segmentów, jest to relatywnie niewysoka wartość. Ubezpieczyciele w zeszłym roku wypłacili bowiem odszkodowania z polis majątkowych na kwotę 7,7 mld zł.

Stabilność segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych

Przez cały 2020 rok łączna składka przypisana brutto na ubezpieczenia komunikacyjne wynosiła 23,4 mld zł. Niemal identyczne wartości odnotowano w 2019 i 2018 roku. 2020 rok przyniósł nieco wyższą składkę zebraną z AC i nieco niższą z OC.

Po raz pierwszy od 2012 roku zmniejszyła się łączna kwota wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenie komunikacyjnych. Ubezpieczyciele wypłacili 14,5 mld zł. Prawdopodobnie powodem takiej sytuacji były obostrzenia pandemiczne skutkujące mniejszym ruchem na drogach.

Polisę OC ppm w 2020 roku wykupiono ponad 26 mln razy. Z kolei ubezpieczenie AC niemal 7,5 mln razy. Mniej więcej 4% pojazdów w  2020 roku miało szkodę zlikwidowaną z OC. Oznaczało to ponad milion zgłoszeń. Średni koszt likwidacji szkody z OC wynosił ponad 8 tys. zł. Z kolei w przypadku autocasco szkoda wystąpiła w  11% przypadków. Łącznie z AC zlikwidowano ponad 800 tys. szkód, a  średni koszt jednej opiewał niemal na 7 tyś zł.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów