Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Krótkoterminowe OC na 30 dni — to trzeba wiedzieć

OC Komunikacja

Możliwość wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC za zaledwie kilkadziesiąt złotych sprawia, że polisy krótkoterminowe wzbudzają zainteresowanie. Trzeba jednak wiedzieć, że polskie prawo umożliwia wykupienie takiego ubezpieczenia w rzadkich i precyzyjnie określonych przypadkach. Ponadto przy zakupie OC na 30 dni, należy zachować ostrożność. Brak odpowiedniej wiedzy może bowiem zakończyć się np. wielotysięczną karą od UFG. Poniżej znajdziesz więc wszystkie kluczowe informacje na temat 30-dniowego ubezpieczenia OC.

Czym jest ubezpieczenie OC na 30 dni?

Mówiąc o OC, zwykle ma się na myśli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, przez co zasady jego działania są przedstawione w  ustawie.

Dokładniej rzecz biorąc, jest to ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W tym akcie prawnym pojawia się między innymi następujący zapis:

Art. 26. 1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27.

To oznacza, że co do zasady polisę OC zawiera się na 12 miesięcy. Tymczasem OC zawarte na krótszy okres jest wyłącznie wyjątkiem od tej reguły. Innymi słowy, polisę OC 30 dni zawiera się w bardzo rzadkich sytuacjach.

Kiedy można zawrzeć 30-dniowe OC na pojazd mechaniczny?

W szczególnych przypadkach, wymienionych w art. 27 ustawy możliwe jest zawarcie tzw. umowy ubezpieczania krótkoterminowego, która obowiązuje na czas krótszy niż 12 miesięcy. Zazwyczaj ubezpieczenie krótkoterminowe obowiązuje na 30 dni. Taką polisę można zawrzeć wyłącznie:

  • Przy sprowadzeniu samochodu z zagranicy. W  takim przypadku ubezpieczenie OC na 30 dni pozwala poruszać się sprowadzonym pojazdem jeszcze w trakcie załatwiania formalności związanych z rejestracją. Należy wiedzieć, że nie można wykupić rocznej polisy OC dla samochodu z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Dlatego właśnie wykupuje się polisę na 30 dni.

  • Przedsiębiorcy handlujący pojazdami. Polisa OC 30 dni bywa zwana „ubezpieczeniem komisowym”, gdyż relatywnie często jest zawierana przez właścicieli komisów. Trzeba tu podkreślić, że taka polisa krótkoterminowa może być zawarta wyłącznie na pojazd będący przedmiotem obrotu, a nie środkiem trwałym komisu.

  • Posiadacze pojazdów historycznych i zabytkowych. Ustawa stanowi, że są to pojazdy mające minimum 40 lat lub też pojazdy z ponad 25-letnią historią, które przez rzeczoznawcę zostały uznane za szczególnie istotne dla historii motoryzacji. OC krótkoterminowe na pojazdy historyczne i zabytkowe może zostać zawarte więcej niż jeden raz.

  • W przypadku pojazdów wolnobieżnych, czyli takich, których prędkość maksymalna wynosi 25 km/h. Zalicza się do nich koparki, kombajny, czy wózki transportowe. Uwaga: ciągnik rolniczy nie jest uznawany za pojazd wolnobieżny. Innymi słowy, w przypadku traktorów zawiera się standardowe polisy OC na 12 miesięcy.

  • Właściciele pojazdów testowych. Zgodnie z ustawą są to pojazdy mechaniczne niezarejestrowane wcześniej ani w Polsce, ani za granicą używane przez podmiot uprawniony do tego celu.

  • Dla pojazdów zarejestrowanych czasowo. Powodów czasowej rejestracji może być wiele. Pojazdy zarejestrowane czasowo można poznać po czerwonych tablicach rejestracyjnych.

W praktyce najczęściej OC 30 dni zawiera się w dwóch pierwszych przypadkach z powyższej listy. Można też pokusić się o stwierdzenie, że intencją ustawodawcy było określenie, że zasadniczo OC komunikacyjne zawiera się na 12 miesięcy. Polisę na 30 dni można zaś wystawiać wyłącznie w określonych sytuacjach na ściśle określonych zasadach.

 Charakterystyka ubezpieczenia OC na 30 dni

Warunki ubezpieczenia, zakres ochrony i sumy ubezpieczeniowe dla ubezpieczenia OC na 30 dni są takie same, jak dla standardowej rocznej polisy. Kluczowa różnica polega na tym, że ubezpieczenie krótkoterminowe nie podlega klauzula prolongacyjnej, a więc nie odnawia się automatycznie.

Należy o tym pamiętać, ponieważ już nawet jednodniowy brak ubezpieczenia OC dla zarejestrowanego pojazdu mechanicznego może zakończyć się otrzymaniem surowej kary finansowej. Jako że polisa OC na samochód 30 dni wygasa automatycznie, to nie trzeba jej wypowiadać.


Polisy krótkoterminowe są relatywnie tanie. Niemniej dokładna wysokość składki jak zawsze zależy od indywidualnej sytuacji. Należy też pamiętać, że ta sama osoba z tym samym pojazdem może otrzymać zupełnie różne ceny polisy w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

TAGI:

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów