Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Które ubezpieczenia są obowiązkowe?

bezpieczenstwo sprzedaz

Polscy obywatel są zobligowani do wykupienia ubezpieczenia w  czterech przypadkach opisanych w przepisach. Brak wykupienia obowiązkowej polisy może zaś skończyć się otrzymaniem wysokiej kary finansowej. Jakie ubezpieczania są więc obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Najpowszechniejszym obowiązkowym ubezpieczeniem jest OC komunikacyjne. Prawo nakłada obowiązek wykupienia takiej polisy wobec posiadaczy wszystkich pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza samochodów, motocykli, autobusów, czy ciągników siodłowych, ale także i traktorów oraz quadów.

Z ubezpieczenia OC komunikacyjnego wypłacane są odszkodowania dla osób poszkodowanych podczas kolizji drogowych. Obejmuje to zarówno szkody majątkowe, np. koszty naprawienia auta, jak i szkody osobowe związane choćby z kosztami leczenia ludzi poszkodowanych podczas wypadków.

Suma gwarancyjna OC w zakresie szkód majątkowych wynosi 1 050 000 euro, a w zakresie szkód osobowych 5 210 000 euro. Z  kolei kary UFG za brak ważnego ubezpieczenia OC na pojazd mechaniczny są uzależnione od płacy minimalnej. Od stycznia 2023 brak ważnej polisy będzie wiązał się z koniecznością zapłacenia od 230 do ponad 10 tys. zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

Obowiązek wykupienia OC dla rolników ma każda osoba prowadząca gospodarstwo rolne lub posiadająca co najmniej 1 hektar ziemi rolnej. Zasadniczo ta polisa jest dedykowana rolnikowi oraz wszystkim osobom, np. członkom rodziny, pracującym w danym gospodarstwie rolny.

Wypłata odszkodowania z OC rolnika ma miejsce wtedy, gdy w gospodarstwie poszkodowana zostaje osoba trzecia. Odszkodowanie będzie więc wypłacone, np. wtedy gdy zwierzę hodowlane pogryzie postronnego człowieka. Kolejnym przykładem działania OC rolnika jest ten, gdy pojazd wolnobieżny użytkowany w gospodarstwie rolnym podczas dojeżdżania na pole wyrządzi komuś szkodę.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Polskie prawo obliguje rolników również do corocznego ubezpieczenia budników wchodzących w skład gospodarstwa od ognia i innych zdarzeń losowych. Taka polisa zabezpiecza rolnika przed finansowymi skutkami określonych zdarzeń. Dotyczy to zwłaszcza ochrony przed ogniem wywołanym np. piorunem lub eksplozją, gradem, upadkiem statku powietrznego, działaniem wody i wiatru, czy osunięć ziemi.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych zapewnia więc ograniczoną ochronę. Z tego właśnie powodu przedstawiciele multiagencji ubezpieczeniowych tak często zachęcają rolników do zawierania dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń. Mogą one gwarantować ochronę od między innymi stłuczeń, dewastacji, przepięć, czy uderzeń pojazdów.

Ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych

Zasadniczo kwestia obowiązkowych ubezpieczeń jest przedstawiona w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To właśnie w tym akcie prawnym określone są warunki ubezpieczenia OC komunikacyjnego, OC rolnika i ubezpieczenia budynków rolnych.

Pojawia się jednak jeszcze kwestia ubezpieczeń obowiązkowych wynikających z przepisów odrębnych. Ta kategoria obejmuje w szczególności polisy, które muszą zostać wykupione przed przedstawicieli niektórych profesji. Dotyczy to chociażby lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, radców prawnych, doradców podatkowych, pośredników nieruchomości, brokerów ubezpieczeniowych oraz inżynierów budowlanych.

Skutkiem braku legitymowania się takim obowiązkowym ubezpieczeniem może być nawet odebrania uprawnień do wykonywania danego zawodu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że i w tym przypadku obowiązkowe ubezpieczenie zapewnia ograniczoną ochronę. Dobry agent ubezpieczeniowy powinien więc zaproponować klientowi szersze zabezpieczenie ubezpieczeniowe dopasowane do potrzeb i  sytuacji danej osoby.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin