Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Czego spodziewać się na rynku ubezpieczeń 2022?

Karty medyczne OC AC

Ostatnie lata pokazały, że trzeba być ostrożnym z wysuwaniem prognoz datowanych na zaledwie kilka miesięcy w przód. Niemniej na rynku ubezpieczeń widocznych jest kilka trendów, które z dużym prawdopodobieństwem będą kontynuowane przez najbliższe 365 dni. Co więc czeka agentów i  multiagencje ubezpieczeniowych w 2022 roku?

Jak zmienią się ceny ubezpieczeń?

Nominalne ceny większości ubezpieczeń niemal na pewno wzrosną w najbliższym roku (o ile ubezpieczyciele nie będą prowadzić wojny cenowej). Najwyższa od ponad 20 lat inflacja wywiera wpływ na wszystkich, w tym na towarzystwa ubezpieczeniowe. Koszty działalności ubezpieczycieli rosną, co prędzej, czy później odbije się na wysokości składek. Szczególnie widoczne może być to w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, gdyż cały rynek motoryzacyjny przechodzi duży kryzys.

Wyższe ceny ubezpieczeń oznaczają też oczywiście wyższe prowizje dla agentów ubezpieczeniowych. O ile wzrost nominalnych wartości jest wysoce prawdopodobny, o tyle trudno przewidzieć, jak zmienią się realne ceny. Innymi słowy, nie łatwo prognozować, czy wzrost nominalnych cen ubezpieczeń będzie większy od inflacji w całej gospodarce.

Spore zmiany w segmencie komunikacyjnym

Najwięcej emocji wśród polskich kierowców wzbudza drastyczny wzrost wysokości mandatów karnych. Niemniej duże zmiany szykują się też w  kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych. Od 2022 roku wiążąca staje się znowelizowane prawo o ruchu drogowym. Umożliwia ono ubezpieczycielom sprawdzenie liczby punktów karnych na koncie klienta.

Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe uzyskują dostęp do informacji na temat wykroczeń drogowych. Z założenia ma to pozwolić na lepsze oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego. Takie rozwiązanie zwiększy wysokość składki kierowcom jadącym nieprzepisowo.

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu zmianie ulegają między innymi przepisy związane z wykupieniem pojazdów z leasingu przez przedsiębiorców. Możliwe, że agenci będą rzadziej ubezpieczać samochody w leasingu, za to częściej będą mieli styczność z  tymi w najmie długoterminowym. Oczywiście, jak co roku, wzrosną też kary za brak OC komunikacyjnego, których wysokość jest powiązana z wynagrodzeniem minimalnym.

Rośnie świadomość ubezpieczeniowa

Polacy, w porównaniu do mieszkańców Europy Zachodniej relatywnie rzadko sięgają po ubezpieczenia na życie. Na szczęście w ostatnich latach można zauważyć pewne zmiany w postawach polskich obywateli.

Wynika to między innymi z sytuacji pandemicznej, która skłania coraz więcej ludzi do wykupienia polis i zabezpieczenia siebie oraz swoich rodzin. Trzeba też podkreślić, że już kilka milionów Polaków ma wykupiony prywatny abonament medyczny. Zapewne i w 2022 roku przybędzie klientów zainteresowanych ubezpieczeniami na życie oraz abonamentami medycznymi.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów