Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Ubezpieczenia – współpraca na 3 sposoby

Współpraca Sukces Multiagencja

Współpraca” to słowo, które w branży ubezpieczeniowej jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Zwłaszcza w przypadku szeroko pojętej sprzedaży polis, pojawia się mnóstwo możliwości nawiązania owocnej kooperacji. Takowa odbywa się w oparciu o różne modele i ustalenia. Jednakże można wyróżnić trzy główne typy współpracy w ubezpieczeniach.

Ubezpieczenia jako szansa na elastyczną pracę dodatkową

Branża ubezpieczeniowa umożliwia podjęcie pracy dodatkowej, w  której to samemu ustala się harmonogram i intensywność pracy. Z  tego powodu często wybierają ją studenci, czy też ludzie poszukujący dodatkowego źródła dochodu.

Tego typu praca polega na sprzedawaniu polis ubezpieczeniowych. Im więcej się ich sprzeda, tym większe zarobki się uzyskuje. Współpracę tego rodzaju nawiązuje się z multiagencją ubezpieczeniową. W tym przypadku obędzie się bez większych formalności. Nie ma potrzeby zakładania żadnych działalności, czy zdawania trudnych egzaminów. Celem jest znalezienie klienta szukającego ubezpieczenia, a wsparcie merytoryczne otrzymuje się od multiagencji. Chcąc podjąć taką współpracę, warto wybrać multiagencję, która nie wymaga spełnienia celów sprzedażowych. Wtedy to można liczyć na brak zbędnej presji i pełną niezależność.

Agent ubezpieczeniowy – współpraca z dużym potencjałem dochodowym

Dużo bardziej angażującą, ale też dużo bardziej dochodową formą współpracy w ubezpieczeniach jest zajęcie się sprzedażą polis w pełnym wymiarze czasu. Wtedy to trzeba skupić się na rozwoju swoich kompetencji i rozbudowie portfela klientów. W obu tych przypadkach liczyć można na wsparcie dobrej multiagencji ubezpieczeniowej, która dzieli się swoimi doświadczeniem i  know-how.

By zostać agentem ubezpieczeniowym odnoszącym sukcesy potrzeba pewnej determinacji. Zwłaszcza na początku czeka tu mnóstwo szkoleń i wyzwań. Później jednak można czerpać z tego korzyści. Po paru latach agenci ubezpieczeniowi często osiągają zarobki znacznie wyższe niż średnia krajowa. Dotyczy to zwłaszcza tych agentów, którzy z czasem stworzyli sieć sprzedażową i wcielili się rolę managerów ds. sprzedaży.

Aby odnieść sukces w pełni profesjonalnej sprzedaży ubezpieczeń, trzeba nie tylko wykazać się zaangażowaniem, ale także podejmować trafne decyzje. Zwłaszcza wybór multiagencji ubezpieczeniowej do współpracy, powinien być mocno przemyślany. Ważne, by zapewniała ona naprawdę nowoczesne i kompleksowe wsparcie oraz wysokie prowizje.

Multiagencja, czyli biznesowa współpraca ubezpieczeniowa

Współpraca w ubezpieczeniach może dotyczyć nie tylko ścieżki zawodowej, ale także tej czysto biznesowej. Na tym rynku można bowiem założyć własną firmę i stworzyć swoją agencję przy współpracy z firmą, która istnieje już na rynku.

Co istotne, tego typu współpraca także może być wysoce elastyczną. Multiagencję np. w programie partnerskim można łączyć z innymi rodzajami działalności. Przykładowo możliwe jest łączenie usług doradztwa finansowego właśnie ze sprzedawaniem polis ubezpieczeniowych. Warunkiem jest tu współpraca ubezpieczeniowa na zasadach partnerskich, a nie w ramach franczyzy. Ta druga opcja obliguje bowiem do spełnienia licznych wymogów, w  tym do prowadzenia działalności pod logiem franczyzodawcy.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów