Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Co zrobić, gdy otrzymałeś zaniżone odszkodowanie?

Odszkodowanie OC

Niektórzy poszkodowani uważają, że otrzymali zaniżone odszkodowanie, czyli takie, które jest zbyt małe, aby w pełni naprawić wyrządzoną szkodę. Jak uniknąć tego typu sytuacji i  w jaki sposób się odwołać, jeśli otrzymane odszkodowanie jest rzeczywiście zaniżone?

Mądry Polak przed szkodą korzysta z dobrej multiagencji

Zdarzyć się może, że odszkodowanie jest niewystarczające, ponieważ polisa została zawarta niewłaściwie, np. ma zbyt małe sumy ubezpieczeniowe lub też nie obejmuje wszystkich potrzebnych ryzyk.

Dlatego też tak ważne jest, aby polisy ubezpieczeniowe zawierać przez dobrą multiagencję ubezpieczeniową, a przed jej zwarciem samemu jeszcze sprawdzić, czy wszystko na umowie się zgadza.

Czy towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy i jeśli tak, to w jakim stopniu ubezpieczyciele wypłacają zaniżone odszkodowanie, ponieważ brakuje wiarygodnych danych na ten temat. Z pewnością jednak niektórzy Klienci uważają, że należy im się wyższa kwota odszkodowania niż ta, którą otrzymali.

Taka sytuacja zdarzyć się może np. w przypadku szkody OC. Pamiętaj więc, że jeżeli twój samochód został uszkodzony przez osobę trzecią to:

· Warto zwrócić uwagę, czy przy wycenie szkody zostało uwzględnione wyposażenie dodatkowe, jeśli samochód takowe posiadał.

· Masz prawo żądać naprawy samochodu z wykorzystaniem części oryginalnych, o ile wcześniej takie były zamontowane w twoim samochodzie.

· Należy zwrócić uwagę na to, jaka amortyzacyjna została zastosowana przy wycenianiu szkody i czy nie została zawyżona.

W przypadku odszkodowania OC, czy też z innego ubezpieczenia zawsze warto więc dokładnie przejrzeć wycenę odszkodowania i tego, jakie założenia zostały w niej ujęte.

Czy i jak odwoływać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego?

Kiedy stwierdzasz, że pomimo dobrze zawartej polisy ubezpieczeniowej odszkodowanie jest za niskie, to warto rozważyć złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.  Co do zasady ma się na to trzy lata, zwykle lepiej jest jednak działać jak najszybciej, ponieważ to ułatwia udowodnienie swoich racji.

Spieranie się zaś z likwidatorem szkody, czy też biurem obsługi Klienta nie przyniesie skutków. Należy zaś napisać pisemne odwołanie od decyzji odszkodowawczej do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Wzory takiego pisma dostępne są w sieci. Pisząc odwołanie, trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na jego uzasadnienie. W nim można się powołać np. na wycenę szkody przez niezależnego rzeczoznawcę lub też na odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, czy też decyzje sądu najwyższego. Wiąże się to z pewnymi kosztami, które na ogół są jednak znacznie niższe niż suma, o  którą odszkodowanie mogło zostać zaniżone.

Czy odwołanie od decyzji jest skuteczne?

Odwołanie od decyzji odszkodowawczej może być skuteczne, o ile zostało poparte odpowiednim uzasadnieniem. Często jednak zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe je odrzucają.

W takim przypadku można szukać wsparcia u Rzecznika Finansowego, czyli instytucji, której jednym z celów działania jest właśnie wspieranie poszkodowanych, którzy uważają, że otrzymali zaniżone odszkodowanie. Trzeba więc przesłać do Rzecznika Finansowego wszystkie dokumenty i korespondencję, jaka miała miejsce pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym. Choć Rzecznik Finansowy nie może zmusić ubezpieczyciela do wypłaty większego odszkodowania, to jednak dość często zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe przychylają się do jego opinii. Możliwe jest także wytoczenie rozprawy w sądzie polubownym przy Rzeczniku Finansowym.

Czy można sprzedać swoje roszczenia?

W przypadku zaniżonego odszkodowania dobrym pomysłem może być także współpraca z  firmą specjalizującą się w tej tematyce. Można je znaleźć Internecie albo też spytać swojego Multiagenta ubezpieczeniowego, o to, czy może kogoś w tym zakresie polecić.

Współpraca z pośrednikiem zajmującym się zaniżonymi odszkodowaniami może przybierać różne formy. Taki pośrednik może reprezentować poszkodowanego w sądzie albo też odkupić od niego roszczenie.

W tym przypadku warto zwrócić uwagę na umowę, jaką ma się podpisać z daną firmą, a w szczególności na to, jakie prowizje pobiera za świadczenie swoich usług.

Czy opłaca się walczyć o wyższe odszkodowanie?

Skuteczne odwołanie się od zaniżonego odszkodowania wymaga trochę wysiłku, czasu, a także może się wiązać z pewnymi wydatkami. Warto też mieć świadomość, że takie odwołanie nie zawsze kończy się sukcesem.

Z drugiej jednak strony w przypadku niektórych szkód, zaniżone odszkodowanie może sięgać sporych sum, a mając odpowiednie argumenty, szansa na skuteczne odwołanie jest wysoka. Dlatego też opłacalność składania odwołania zależy od konkretnego przypadku.

Zawsze warto jednak myśleć o możliwości wystąpienia szkody już przed zawarciem ubezpieczenia. Kupienie dobrej polisy ubezpieczeniowej zmniejsza bowiem ryzyko tego, że w przypadku szkody, odszkodowanie będzie niezadowalające.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów