Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

7 korzyści, które daje ubezpieczenie pojazdów we flocie

Firmowe Komunikacja OC

Ile razy mówimy o ubezpieczeniu floty pojazdów, mamy na myśli umowę generalną zawieraną pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń a klientem, za pośrednictwem agenta czy brokera, na mocy której, strony umawiają się na stałe składki za ubezpieczenie w określonym czasie — najczęściej przez 1 rok. Zawarcie takiej umowy generalnej niesie za sobą szereg korzyści, z których skorzystać może klient. W poniższym artykule przedstawiamy 7 największych korzyści wynikających dla klienta z  zawarcia takiej umowy.

Korzyść nr 1 – uśrednienie szkodowości

Standardowe kalkulatory przeznaczone dla klientów indywidualnych zakładają wzrost zniżek bonus-malus za rok bez szkody oraz spadek zniżek za rok ze szkodą. W obliczeniach tych nie uwzględniają liczby pojazdów klienta. Przez co klient, który posiada 1 pojazd i  w ciągu roku miał 2 szkody, jest traktowany tak samo jak klient posiadający 10 pojazdów, którego pracownicy zrobili 2 szkody w  ciągu roku.

Przygotowana dla klienta umowa flotowa koryguje szkody o liczbę pojazdów, dzięki czemu klient posiadający więcej pojazdów nie jest skazany na horrendalne ceny ubezpieczenia za spowodowane szkody.

Korzyść nr 2 – stałe stawki przez cały rok

Zawierając umowę flotową, klient umawia się z ubezpieczycielem na stawki, z  których może korzystać przez cały rok. Jeżeli klient umówi się na stawkę 700 zł za OC na każdy samochód osobowy, to stawka ta nie zmieni się, nawet gdy klient spowoduje w ciągu roku kilka szkód. Daje to klientowi spokój i stabilizację przez cały rok.

Dzięki takiej umowie klient przez cały rok jest odporny na wzrost składek – zarówno wynikający z ewentualnych szkód, jak i spowodowany przez wzrost stawek na rynku. Klient wie też dokładnie, ile zapłaci za ubezpieczenie pojazdu kończące się np. za pół roku.

Korzyść nr 3 – oszczędność czasu

Dzięki umowie generalnej klient zna swoje stawki ważne przez cały rok. Jeżeli umówił się z ubezpieczycielem na stawkę za OC na samochód osobowy w wysokości 700 zł, to za każdy pojazd stawka ta wyniesie 700 zł. Klient ma więc w chwili zawarcia umowy generalnej wiedzę, ile wyniesie składka, za ubezpieczenie każdego posiadanego przez niego pojazdu. Nie musi więc każdorazowo wysyłać danych agentowi, czekać na ofertę czy w końcu porównywać ofert.

Korzyść nr 4 – zniżka w taryfie za ilość pojazdów

W branży ubezpieczeń, jak w każdym innym biznesie zdarzają się upusty przy kupnie dużej ilości. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeń przeanalizowało historię szkód klienta i ocenia go jako rentownego, to często decyduje się na obniżenie stawek, aby zachęcić klienta do przeniesienia wszystkich aut do tego towarzystwa. Często umowa generalna jest więc korzystna również dla bezszkodowego klienta.

Korzyść nr 5 – możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia

Klient posiadający większą ilość pojazdów ma sporo pracy przy kontrolowaniu terminów ekspiracji ubezpieczeń. Często klienci prowadzą w tym celu zawiłe arkusze Excel lub notatki w kalendarzu książkowym. Tymczasem klient posiadający umowę generalną ma możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia dla wszystkich zgłoszonych do umowy generalnej pojazdów. Wówczas zamiast zaznaczania kilkunastu lub kilkudziesięciu pojazdów – wystarczy zaznaczyć jeden termin – datę ekspiracji umowy generalnej.

Korzyść nr 6 – możliwość jednostronnego zawarcia umowy przez mail

Klient ma zawartą umowę generalną z TU. Zostały mu zaoferowane składki na konkretne typy pojazdów i pisemnie się na nie zgodził. Na mocy kodeksu cywilnego, może więc zawrzeć polisę poprzez wysłanie maila do agenta z prośbą o polisę na konkretny pojazd, od konkretnego dnia.

Wówczas agent ma możliwość wystawienia polisy z datą wnioskowaną w mailu – nawet wsteczną. Jest to bardzo przydatne, kiedy np. klient kupi pojazd w weekend i nie będzie mógł skontaktować się ze swoim agentem.

Korzyść nr 7 – rozpoznawalność w  towarzystwie ubezpieczeń

Klient flotowy przynosi do TU dużą składkę, więc jest też traktowany priorytetowo. Przestaje więc być anonimowym klientem. TU zależy na dobrej relacji z takim klientem, więc traktuje jego obsługę priorytetowo. Wsparcie w obsłudze ubezpieczeń zapewni klientowi również agent. Agent poprzez managera sprzedaży ma możliwość wpłynięcia na czas obsługi reklamacji czy likwidacji szkód w TU.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem floty pojazdów?

Napisz do nas lub znajdź agenta!

Łukasz Pardua

Specjalista produktowy

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin